December 2023

อีสานอินไซต์พาไป “เที่ยวอีสาน” ตามฮอยบ่าวเกาหลี Cullen

ยูทูปเบอร์ชาวเกาหลีใต้ “คอลแลน” ที่ทำรายการท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งตอนนี้กำลังเป็นกระแสและเป็นที่พูดถึงในโลก Social อย่างกว้างขวาง โดยขณะนี้มียอดผู้ติดตามใน Youtube กว่า 8.2 แสนคน ด้วยคาแรคเตอร์ของชาวต่างชาติที่พูดไทยได้ทำให้เป็นที่เอ็นดูของชาวไทย และการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัด พร้อมกับการท่องเที่ยวสไตล์แบ็คแพ็คเกอร์ ทำให้เห็นมุมมองการท่องเที่ยวสไตล์บ้านๆ ไม่ได้เน้นหรูหรา แต่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่มากขึ้น วันนี้อีสานอินไซด์จะมาแนะนำเพื่อนๆ ไปตามรอยผู้บ่าวเกาหลีทั้ง 7 จังหวัด ในอีสานว่ามีที่ไหนกันบ้าง 1. บึงกาฬ ถ้ำนาคา น้ำตกถ้ำพระ หินสามวาฬ ภูสิงห์ วัดภูทอก 2. สกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร สระพังทอง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เขื่อนน้ำพุง 3. เลย ภูกระดึง 4. ขอนแก่น อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง ภูผาม่าน 5. นครพนม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดโลกของปลาแม่น้ำโขง ลานพระยาศรีสัตตนาคราช 6. นครราชสีมา หอดูสัตว์หนองผักชี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ น้ำตกเหวสุวัต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 7. อุบลราชธานี วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ผาโสก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ซึ่งกระแสความนิยมของ influencer เกาหลีคนนี้ ช่วยสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เด็กรุ่นใหม่ที่เป็นผู้ติดตามในช่องของเขาทั้งชาวไทยและต่างชาติรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอีสานและในประเทศไทยมากขึ้น อ้างอิงจาก: – Youtube : 컬렌 Cullen HateBerry ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #ท่องเที่ยว #ที่ท่องเที่ยวอีสาน #cullenhateberry #คัลแลนพี่จอง #คัลแลน #หนุ่มเกาหลีเที่ยวไทย #ใจฟู

ชวนเบิ่ง อัพเดต ตัวอย่าง 10 บริษัทที่มูลค่าบริษัทมากกว่าพันล้านในภาคอีสาน ปี 2565

อ้างอิงจาก: – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #บริษัทที่มูลค่าบริษัทมากกว่าพันล้าน #บริษัทพันล้าน

พาส่องเบิ่ง ผลสำรวจ ระดับ IQ ของนักเรียนชั้น ป.1 ในภาคอีสาน

“ระดับสติปัญญาของคนในชาติมีความสัมพันธ์กับศักยภาพในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและระดับการศึกษา” จากผลการสำรวจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระดับสติปัญญาเฉลี่ยเท่ากับ 101.3 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติและสูงกว่าค่ากลางของมาตรฐานสากล (IQ = 100) และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญาในปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ เมื่อแยกวิเคราะห์รายจังหวัดพบว่า จังหวัดที่ระดับสติปัญญาสูงกว่า 100 มี 11 จังหวัด หรือคิดเป็น 55% โดยมีจังหวัดหนองคายที่มี IQ มากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดมีระดับสติปัญญาต่ำกว่า 100 มี 9 จังหวัด หรือคิดเป็น 45% โดยจังหวัดยโสธร และอำนาจเจริญมี IQ ต่ำกว่ามาตรฐานมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ โดยผลการสำรวจนี้สะท้อนภาพการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาการและสติปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ผ่านมา ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้การวางแผน กำหนดเป้าหมาย และผลักดันให้เกิดการ ส่งเสริมสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยทั้งในระดับประเทศ เขตสุขภาพ และจังหวัด โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีระดับสติปัญญาบกพร่อง ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อ IQ 1. พันธุกรรม ยีนของเรามีบทบาทสำคัญในการกำหนดระดับสติปัญญา การศึกษาพบว่าความแปรปรวนของ IQ ที่เกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมอยู่ระหว่าง 30% ถึง 80% โดยโครงสร้างและการทำงานของสมองก็ส่งผลต่อสติปัญญาเช่นกัน คุณสมบัติเฉพาะที่อาจส่งผลต่อ IQ ได้แก่ ขนาดและรูปร่างของสมองส่วนหน้า ปริมาณเลือดและกิจกรรมทางเคมีในสมองส่วนหน้า จำนวนเนื้อสีเทาทั้งหมดในสมอง ความหนาโดยรวมของเปลือกสมอง และอัตราการเผาผลาญกลูโคส 2. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม – การกินที่ดีมีความสำคัญต่อการพัฒนาสมอง อีกทั้งการขาดสารอาหาร เช่น ธาตุเหล็ก ไอโอดีน และโฟเลต อาจนำไปสู่ความบกพร่องทางสติปัญญา – การศึกษาและการกระตุ้น โดยการเข้าถึงการศึกษาและสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นสามารถช่วยเพิ่มคะแนน IQ ได้ – สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ การเติบโตมาในครอบครัวที่มีรายได้น้อยอาจส่งผลเสียต่อ IQ – การสัมผัสกับสารอันตรายต่างๆ เช่น ตะกั่วและปรอท อาจส่งผลเสียต่อการพัฒนาทางสติปัญญาได้เช่นกัน – สุขภาพจิต และภาวะสุขภาพจิต เช่น ภาวะซึมเศร้าและโรคจิตเภท อาจส่งผลเสียต่อการทำงานของสมอง สรุปง่ายๆ คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ IQ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางพันธุกรรมเป็นตัวกำหนดพื้นฐานสำหรับสติปัญญาของเรา แต่ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมก็สามารถมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมหรือจำกัดการพัฒนาทางสติปัญญาของเรา อย่างไรก็ตาม IQ ไม่ใช่ตัวชี้วัดสติปัญญาที่สมบูรณ์แบบ และเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิต หมายเหตุ: เป็นข้อมูลสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2564 โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึงธันวาคม 2564 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนไทยทั้งเพศชายและหญิง ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เทอมปลายปีการศึกษา 2563 (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 …

พาส่องเบิ่ง ผลสำรวจ ระดับ IQ ของนักเรียนชั้น ป.1 ในภาคอีสาน อ่านเพิ่มเติม »

อีสานอินไซค์พาเบิ่ง นักศึกษาครู ม.ราชภัฏ หลายส่ำใด๋

มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยสำคัญของประเทศที่มีการกระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาคกว่า 38 แห่ง ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตครูสำคัญของไทย โดยนักศึกษาครูมากกว่าครึ่งของประเทศมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ อีสานอินไซต์จึงขอพาดูจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในแต่ละแห่งว่ามีจำนวนเท่าไหร่ และนักศึกษาเรียนครูสาขาอะไรมากที่สุด อ้างอิงจาก: – กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #มอราชภัฏ #ครูราชภัฏ #นักศึกษาครู #ราชภัฎ #RU

พาซอมเบิ่ง “เจ้าสัว” แบรนด์ของฝากเจ้าดังโคราช ว่าที่หุ้นใหม่ภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 87.7 ล้านหุ้น เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยตั้ง บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน กว่าจะมาเป็น “เจ้าสัว” นายเพิ่ม โมรินทร์ (แซ่เตีย) ได้เปิดร้านสาขาพลล้าน โดยก่อตั้งเมื่อปี 2501 ซึ่งเดิมมีอาชีพขายของชำ ในย่านคลองเตย และได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา ได้สังเกตเห็นว่ากลุ่มชาวบ้านนิยมเลี้ยงหมูจำนวนมากและมีราคาสูง ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมองว่าจังหวัดนครราชสีมาเปรียบเสมือนประตูสู่อีสาน ซึ่งน่าจะมีการพัฒนาได้อีกมาก จึงได้มีการแปรรูปเนื้อหมูมาเป็นหมูหยอง หมูแผ่น และขยาย ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และเป็นสินค้ายอดนิยมในปัจจุบัน ในปี 2516 ได้มีการขยายกิจการ โดยสร้างอาคารพาณิชย์เพื่อเป็นร้านจำหน่ายของฝาก พร้อมทั้งสร้างโรงงาน เพื่อรองรับการผลิต และได้จดทะเบียนการค้าเป็น “ห้างหุ้นส่วน จำกัด เตีย หงี่ เฮียง” ด้วยทุนจดทะเบียนกว่า 1,000,000 บาท โดยเริ่มกระจายสินค้าออกสู่ร้านค้า ตามแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา จนกระทั่งในปี 2539 หจก.เตียหงี่เฮียง ได้จดทะเบียนเป็น บริษัท เตีย หงี่ เฮียง(เจ้าสัว) จำกัด ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 35,000,000 บาท และในปัจจุบันเจ้าสัวมีสาขาเพิ่มขึ้นกว่า 15 สาขา และร้านจัดจำหน่ายภายในปั๊ม ปตท. มากกว่า 90 แห่ง และมีการแปรสภาพเป็นบริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. ขนมขบเคี้ยว (Snack) เช่น ข้าวตัง ขนมขบเคี้ยวแปรรูปจากเนื้อหมู แครกเกอร์ธัญพืช หนังปลา และขนมขบเคี้ยวอื่นๆ 2. อาหารพร้อมปรุง (Ready to Cook) เช่น กุนเชียง หมูยอ ไส้กรอกอีสาน และแหนม 3. อาหารพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) เช่น หมูหยอง หมูสวรรค์ หมูนุ่มเส้น หมูเส้นฝอย และหมูทุบ หากมาดูผลประกอบการย้อนหลังจะเห็นได้ว่า ทั้งรายได้และกำไรสุทธิ มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี 2563 รายได้ = 934 …

พาซอมเบิ่ง “เจ้าสัว” แบรนด์ของฝากเจ้าดังโคราช ว่าที่หุ้นใหม่ภาคอีสาน อ่านเพิ่มเติม »

ตัวอย่าง 8 สำเนียงอีสานมีอิหยังแหน่ ?

ตัวอย่าง 8 สำเนียงอีสานมีอิหยังแหน่ ?   สำเนียงเสียงอีสาน ความหลากหลายที่เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว คนจากหลากหลายพื้นที่ ความแตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ และการควบรวมกันกลายเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าภาคอีสาน ทำให้พื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีความแตกต่างหลากหลายในเรื่องของการสื่อสาร วิธีการพูดและสำเนียงภาษาอีสานจึงเป็นสิ่งที่ทำให้คนท้องถิ่นสามารถเข้าใจและระบุได้ว่าผู้พูดนั้นเติบโตและอยู่อาศัยในพื้นที่ใด    ด้วยการตั้งรกรากในพื้นที่ราบสูง เช่น แอ่งโคราช หรือแอ่งสกลนครรวมถึงการอพยพของผู้คนในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสอง ทำให้ภาคอีสานมีผู้คนมากมายหลั่งไหลเข้ามาตั้งรกราก จนทำให้เกิดภาษาและสำเนียงท้องถิ่นมากกว่า 16 สำเนียงตามพื้นที่อยู่อาศัย และสามารถแบ่งออกเป็นสำเนียงหลัก ๆ 8 สำเนียง    และแม้ว่าพื้นที่ภาคอีสานจะมีความแตกต่างกันเรื่องของสำเนียงของภาษา ไม่ว่าจะมีการย้ายถิ่นหรือขยับขยายพื้นที่ไปยังภูมิภาคใดของประเทศไทย ความเป็นพี่น้องของคนอีสานก็ยังเหนียวแน่น พร้อมที่จะต้อนรับคนบ้านเดียวกัน    อ้างอิงจาก:  isancreativefestival   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #สำเนียงอีสาน #ขอนแก่น #ร้อยเอ็ด #ชัยภูมิ #เลย #อุบลราชธานี #ศรีสะเกษ #ภูไท #ญ้อ 

จังหวัดใด๋ มีพื้นที่สีเขียวรวมหลายกว่าหมู่ ?

จังหวัดใด๋ มีพื้นที่สีเขียวรวมหลายกว่าหมู่?   พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองสำคัญอย่างไร ? ต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุข (Well-Being) ของคนเมือง เมืองที่ดีควรมีพื้นที่สีเขียวในปริมาณที่เหมาะสม ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ยิ่งถ้าเมืองนั้นมีประชากรหนาแน่น พื้นที่สีเขียวก็จะยิ่งมีคุณค่า โดยเฉพาะต่อสุขภาวะทางกายและใจของคน รวมไปถึงคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมของเมืองที่ส่งผลเป็นวงกว้าง เช่น การลดอุณหภูมิความร้อน การดูดซับมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง การเป็นพื้นที่ชะลอน้ำ ระบายน้ำ เป็นต้น   โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดมาตรฐานเพื่อส่งเสริมให้เมืองต่างๆ พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนประชากรในแต่ละเมือง โดยกำหนดเอาไว้ว่า ประชาชน 1 คนควรมีพื้นที่สีเขียว 9-15 ตารางเมตร เมืองนั้นจึงถือว่าเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี   ซึ่งประโยชน์ของพื้นที่สีเขียวมีมากมายหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ด้านสุขภาพจิต ด้านสุขภาพทางร่างกาย ด้านสังคม นอกจากประโยชน์ทั้ง 3 ด้านนี้ พื้นที่สีเขียวก็ยังสร้างประโยชน์ให้แก่เมือง ทั้งการช่วยลดปัญหาฝุ่นควัน มลพิษต่างๆ ช่วยเพิ่มระดับคุณภาพทางอากาศ หรือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกด้วย   อีกทั้งเรายังควรอนุรักษ์รักษ์สิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่และมีมากขึ้นต่อไปในอนาคต โดยเกิดเทรนด์ “การท่องเที่ยวสีเขียว” หนึ่งในรูปแบบการท่องเที่ยวสีเขียว คือ “การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Tourism)”   การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ หรือ Low Carbon Tourism เป็นการท่องเที่ยวที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและรบกวนสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำสามารถเป็นการท่องเที่ยวแบบง่ายๆ ตามความชอบของนักท่องเที่ยว เพียงแต่กิจกรรมการท่องเที่ยวนั้นต้องให้ความสำคัญรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการลดก๊าซคาร์บอน   ยกตัวอย่างเช่น การเลือกยานพาหนะในการเดินทาง การรับประทานอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบในท้องถิ่น การทำกิจกรรมท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมปลูกป่า ปลูกปะการัง การเก็บขยะ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้มากกว่าการท่องเที่ยวแบบทั่วไป อีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกับการรักษ์โลกและเพื่อเพิ่มไอเดียในการพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เข้ากับเทรนด์ในตอนนี้อีกด้วย   อ้างอิงจาก: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)    ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #พื้นที่สีเขียว #พื้นที่สีเขียวต่อคน #พื้นที่สีเขียวต่อประชากร #LowCarbonTourism #การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ 

5 สนามบินยอดฮิตในภาคอีสาน ที่มีคนใช้มากที่สุด 

5 สนามบินยอดฮิตในภาคอีสาน ที่มีคนใช้มากที่สุด    โปรดทราบ เครื่องบินของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG910 พร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไป… เป็นเสียงประกาศที่หลาย ๆ ท่านอาจจะเคยได้ยินมาก่อน ยังไม่รวมกับกระเป๋าใบใหญ่ที่บรรจุ สัมภาระมากมายหรือความตื่นเต้นที่จะได้เดินทางไกล ทุกอย่างที่กล่าวมานั้นเป็นสิ่งที่คุ้นหูและคุ้นตา เป็นอย่างดีเมื่อเดินทางไปยังสนามบิน    ในส่วนของภาคอีสาน 5 สนามบินในสังกัดกรมท่าอากาศยานยอดฮิต ที่มีผู้โดยสารมากที่สุดในปี 2566 ประกอบด้วย   อันดับที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี  ศูนย์กลางการบินของภาคอีสานเชื่อมต่อกับ สสป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ ทำให้ สะดวกต่อการเดินทาง ทั้งยังมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ของภูมิภาคอีกด้วย เนื่องจากอุดรธานีตั้งอยู่ใกล้เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่าง จังหวัดหนองคาย   อันดับที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น  เดิมทีเป็นสนามบินเล็ก ๆ กลางเมือง ปัจจุบันถูกเลือกให้เป็นฮับการบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ซึ่งในตอนนี้สนามบินขอนแก่นเป็นท่าอากาศยานนานาชาติอีกด้วย   อันดับที่ 3 ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี   ศูนย์กลางทางการบินพาณิชย์ของภาคอีสานตอนล่าง โดยรับรองผู้โดยสารจากหลายจังหวัด เช่น ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ ทั้งยังรับรองผู้โดยสารจากประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร หลังจากไม่ได้ปรับปรุงมาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี   อันดับที่ 4 ท่าอากาศยานสกลนคร  เดิมเป็นท่าอากาศยานของกองทัพบก จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2528 ได้มีการประสานกรมการบินพาณิชย์ (กรมท่าอากาศยานในปัจจุบัน) และบริษัทเดินอากาศไทย จำกัด ให้เปิดบริการด้านการบินพาณิชย์   อันดับที่ 5 ท่าอากาศยานนครพนม (VTUW) เดิมเป็นที่ตั้งกองกำลังทหารสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามอินโดจีน หลังจากกองกำลังทหารสหรัฐอเมริกาถอนกำลังออกไป จึงได้มีการสนับสนุนให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2566    อ้างอิงจาก:  กรมท่าอากาศยาน   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #กรมท่าอากาศยาน #สนามบิน  #สนามบินอีสาน 

สิพามาเบิ่ง จำนวนสาขาเปิดร้านสุกี้สุดดังในทุกยุค

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 มีการเผยแพร่เอกสารเรื่อง การเปลี่ยนแปลงโลโก้ (Corporate Logo) ของเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจ้าของกิจการ MK สุกี้ ซึ่งเป็นเอกสารที่แจ้งต่อกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยระบุว่าบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงโลโก้ (Corporate Logo) ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป โดยปรับเปลี่ยน จากโลโก้เดิม ที่มีอักษร MK เป็นโลโก้ใหม่ ที่มีตัวอักษร M พร้อมข้อความ MK Group ด้านล่างแทน กว่าจะมาเป็น MK MK เติบโตมาจากธุรกิจครอบครัว เป็นร้านอาหารไทยเล็กๆ ย่านสยามสแควร์ ดำเนินกิจการโดยคุณป้าทองคำ เมฆโต ซื้อกิจการมาจากคุณมาคอง คิงยี (Makong King Yee) คุณป้าทำกิจการด้วยใจรักงานบริการจนลูกค้าที่มาอุดหนุนติดใจ กลับมารับประทานอีก และกลายเป็นลูกค้าประจำในที่สุด นั่นก็เป็นเพราะความใจดีของคุณป้านั่นเอง จวบจนในปี 2527 ห้างสรรพสินค้าเริ่มผุดขึ้นหลายแห่ง คุณป้าได้รับการชักชวนให้ไปเปิดร้านในเซ็นทรัล ลาดพร้าว ของคุณสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ และให้ชื่อร้านใหม่ว่า “ร้านกรีน เอ็มเค” ซึ่งยังคงเป็นร้านอาหารไทยอยู่เช่นเดิม มีลูกค้ากลุ่มครอบครัว และออฟฟิศเข้ามาอุดหนุนกันอย่างคับคั่ง . จนกระทั่งในปี 2529 คุณสัมฤทธิ์ก็ได้ชักชวนให้เปิดร้านสุกี้ MK สาขาแรกในห้างเซ็นทรัล ลาดพร้าว มีสุกี้เป็นเมนูเด็ดที่เรียกลูกค้ามาเข้าร้านอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดก็ขยายสาขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในปัจจุบัน MK มีสาขาทั่วประเทศกว่า 452 สาขา และมีสาขาในต่างประเทศเช่น ญี่ปุ่น เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสาขาทั้งหมด 55 สาขา โดยจังหวัดนครราชสีมามีสาขา MK มากที่สุด อยู่ที่ 11 สาขา หากมาดูผลประกอบการย้อนหลังจะเห็นได้ว่า ทั้งรายได้รวมและกำไรรวม มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี 2564 รายได้รวม = 11,368 ล้านบาท กำไรรวม = 131 ล้านบาท ปี 2565 รายได้รวม = 15,938 ล้านบาท กำไรรวม = 1,439 ล้านบาท ครึ่งปี 2566 รายได้รวม = 12,844 ล้านบาท …

สิพามาเบิ่ง จำนวนสาขาเปิดร้านสุกี้สุดดังในทุกยุค อ่านเพิ่มเติม »

พามาเบิ่ง  ศิลปินเพลงฮิตยอดวิวหลักล้าน !  บ้านเกิดแดนอีสาน 

พามาเบิ่ง  ศิลปินเพลงฮิตยอดวิวหลักล้าน !  บ้านเกิดแดนอีสาน    อ้างอิงจาก:  wikipedia, music.trueid,  musicstation.kapook, adaymagazine และ เพจกลุ่มแฟนคลับ    ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #SLAPKISS #TATTOTcolour #สิงโตนำโชค  #singtonumchok #โจอี้ภูวศิษฐ์ #COPTER #coptersmurf