คนอีสานมีเงินฝากมากแค่ไหนปี 2564

สำรวจบัญชีเงินฝากในภาคอีสานว่าแต่ละจังหวัดผู้คน ‘ฝากเงิน’ มากแค่ไหน ในยุคที่สถาบันการเงินคุ้มครองเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท/ราย

Leave a Comment

Your email address will not be published.