Local Brand อีสานมาแรงปีที่มา สินค้าประเภทไหนโตไวสุด

Local Brand อีสาน กับยอดขายในประเทศที่กำลังโต
.
สินค้าท้องถิ่น (Local Brand) เป็นสินค้าที่สะท้อนเอกลักษณ์ และภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ แต่ที่ผ่านมามักติดปัญหา “ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในวงกว้าง” ทำให้พลาดโอกาสในการขายและรักษาฐานลูกค้าสำคัญไป
.
ล่าสุด กระทรวงพาณิชย์ ฉายภาพสถานการณ์สินค้าท้องถิ่นของภาคอีสาน ปี 2564 ที่มียอดขายรวมสูงถึง 8.2 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.3% จากปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวในสถานการณ์ COVID-19 ด้วยการขยายช่องทางจำหน่ายไปยังตลาดออนไลน์มากขึ้น
.
ประเภทสินค้าที่มีรายได้จากการขายมากที่สุด คือ อาหาร รองลงมาเป็น ผ้า เครื่องแต่งกาย, ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก, สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม โดยมียอดขาย 3.3, 2.5, 1.9, 0.3 และ 0.2 หมื่นล้านบาท ตามลำดับ
.
ประเภทสินค้าที่มีอัตราการเติบโตของรายได้สูงสุด คือ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รองลงมาเป็น ผ้า เครื่องแต่งกาย, ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ละลึก, อาหาร และเครื่องดื่ม โดยมีอัตราการเติบโต 13%, 12.7%, 10.2%, 8.9% และ 4.2% ตามลำดับ
.
ทั้งนี้ แม้รายได้จากการขายสินค้าแต่ละประเภทจะเพิ่ม แต่ก็เป็นการขายให้คนในประเทศกว่า 98.5% ที่เหลืออีก 1.5% เป็นการขายให้ผู้ซื้อต่างประเทศ จึงน่าคิดต่อว่า อนาคตแบรนด์ท้องถิ่นจะทำอย่างไรให้สินค้าของตนสามารถไปขาย รวมถึงทำยอดขายในต่างประเทศได้มากขึ้น
.
📌 สร้างจุดแข็ง เพื่อโอกาสทางการค้าในตลาดโลก
.
จากงานเสวนา “จ้วดทอล์ก” (Juad Talk) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Isan Creative 2021 ที่ได้เชิญวิทยากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของภาคอีสาน ไม่ว่าจะด้านสิ่งทอ จักสาน ภาพยนต์ และอาหาร มาถ่ายทอดประสบการณ์ บอกเล่าไอเดียใหม่ ๆ ที่จะช่วยพัฒนาและต่อยอดธุรกิจไปสู่ระดับประเทศ
.
โดยจุดที่เหล่าผู้ประกอบการมีตรงกัน คือ การไม่หยุดที่จะเรียนรู้ กล้าที่จะทดลองหรือลงมือทำสิ่งใหม่ ๆ และรู้จักหาจุดสนใจหรือสร้างความแตกต่างจากธุรกิจประเภทเดียวกันในตลาด เช่น แพ็กเกจจิงที่สวยงาม / ทันสมัย, นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยยืดอายุ / เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่ Story ชวนจำ
.
รวมไปถึงการทำการตลาดที่ไม่ยึดติดผูกขาดอยู่กับการช่วยเหลือของภาครัฐเพียงอย่างเดียว เพื่อให้สามารถสร้างช่องทางการกระจายสินค้าหรือสร้างรายได้ด้วยตัวเองในรูปแบบที่หลากหลายได้
.
สุดท้าย ต้องเข้าใจกลุ่มลูกค้า เช่น ถ้านึกถึงตลาดจีน โครงสร้างประชากรเขาเป็นยังไง คนจีนโดยเฉพาะตั้งแต่ชนชั้นกลางขึ้นไปมีพฤติกรรมการบริโภคแบบไหน มีข้อห้ามหรือสิทธิประโยชน์ใดที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าประเภทนั้นหรือไม่
.
.
ที่มา: กรมพัฒนาชุมชน, งานเสวนา Isan Creative 2021 และ เว็บ คิดค้น .com ชี้เป้าการค้า คว้าโอกาสธุรกิจ โดย กระทรวงพาณิชย์

Leave a Comment

Your email address will not be published.