อัพเดตความคืบหน้า ‘แทรม’ ต้นแบบรถไฟฟ้ารางเบาสายแรกของอีสาน เข้าสู่กระบวนการผลิตแล้ว

อาจเป็นรูปภาพของ รถไฟ และ ข้อความ
.
ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา หลายเมืองในต่างจังหวัดได้มีการประกาศแผนก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบาเพื่อยกระดับขนส่งสาธารณะในท้องถิ่น แต่น่าเสียดายที่สุดท้ายแล้วยังไม่มีจังหวัดไหนสร้างเสร็จพร้อมใช้งาน
.
สำหรับรถแทรม (Tram) ขอนแก่น ยังมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวของโปรเจกต์นี้อยู่ โดยเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา Isan Creative Festival 2022 มหกรรมแสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของภาคอีสาน ได้มีการนำเอาแทรม ซึ่งเป็นต้นแบบรถไฟฟ้ารางเบามาจัดแสดงบริเวณป้ายรถเมล์ หน้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ในนิทรรศการที่มีชื่อว่า ‘Khon Kaen Urban Transit: ขนส่งสาธารณะเชื่อมเมือง’
อาจเป็นรูปภาพของ แผนผังในอาคาร และ ข้อความพูดว่า "ॐे SOLIDWORNS Fie Ingert Tools Simulatien Window ngetCompenents Mate Assembly Layout Skesch Markup Evaluate SOUDWORKSA Move Component ShowMdden Components Simulation Assemb.. Referenc. MBD 59042742-182504 59042242-1 25crs Motion Study Exploded View Instant30 Materials modelu Update Subassembles TN_TRAM_ta Snapsher Assembly Settangs এछਨ TN.TRAME Mates SOLDWORKS 3DViews MotionStudy Edition+ Instructional seOnl Search Defined Adsembly Settings Editina Assembly ENG Custom 9:30AM 6/11/2024"
.
เพื่อให้ประชาชนได้รู้ความเป็นไปของระบบขนส่งสาธารณะเมืองขอนแก่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
.
รถต้นแบบคันนี้ ถูกพัฒนามาจากรถแทรมของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยและพัฒนาต้นแบบรถไฟฟ้ารางเบาที่ใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศ โดยมี ดร.ไพวรรณ เกิดตรวจ และ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ภายใต้การสนับสนุนของ สอวช. และ บพข.
อาจเป็นรูปภาพของ รถไฟ, ทางรถไฟ และ ข้อความพูดว่า "as SOLIDWORNS Vew Insert Tools Simulatien Window InsertCompenents Mate Assembly Layout Sketch Component Markup Evaluate SOUDWORKSAds Move Component ShowMidden CoTpoBeTb Assemb.. Referenc. Simulation MBD 59042242-19 9042242-425orset TN_TRAM_fa Motion Study ExplodedVie View Instant30 Materials models Updane poateSpeedPak Subassembles TN_TRAM_tadt Snapshot Assembly Settings HaHиe రాల్ే Mates SOUIDWORKS 3DViews Edition+ instructional MotionStudy1 T Search Defined Lange Assemmbly Settings Editing Assembly Custom 9:33AM 6/11/2024"
.
คาดว่า กลางปี 2565 จะสามารถนำมาทดสอบวิ่งในพื้นที่จริง (มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และรอบบึงแก่นนคร) ได้
.
ทั้งนี้ Road Map ไม่ใช่เพียงการทำระบบราง เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร แต่ต้องการต่อยอดไปสู่การผลิตในภาคอุตสาหกรรม เพื่อความแข็งแกร่งด้านการศึกษาวิศวกรรม หนุนการพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City ตลอดจนสร้างงาน สร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้คนท้องถิ่น
.
อย่างไรก็ตาม ในรอบเกือบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา เมืองขอนแก่นก็ได้ขับเคลื่อนมาแล้วหลายโปรเจกต์
.
เมื่อปี 2550 หรือ 15 ปีที่แล้ว ที่ Smart City ยังไม่เกิด เมืองขอนแก่นเคยทำกิจกรรม Experiment บนถนน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นว่า รถยนต์ส่วนบุคคลกินพื้นที่ผิวจราจรมากแค่ไหนเมื่อเทียบกับขนส่งสาธารณะ
.
หรือเมื่อปี 2559 กลุ่มขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด (KKTT) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เริ่มโครงการ ‘ขอนแก่นซิตี้บัส’ ซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนที่เชื่อมขอนแก่นเข้ากับสถานีขนส่งหลักของเมือง โดยมีทั้งระบบติดตาม จีพีเอส ระบบวัดสถิติผู้ใช้งานในแต่ละวัน เพื่อในอนาคตจะกลายเป็นจุดเชื่อมต่อของรถไฟฟ้ารางเบาและการขนส่งจากกรุงเทพฯ ถือเป็นหนึ่งในนโยบายช่วยกระตุ้นการลงทุนในจังหวัดและภูมิภาค
.
แน่นอนว่า ขอนแก่นไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ แต่จะมีอะไรอีกบ้าง ปูสาด (เสื่อ) รอโลด!
อาจเป็นรูปภาพของ แผนผังในอาคาร, แผนที่ และ ข้อความ

เมื่อพิจารณาแผนการปรับปรุงสิ่งที่อยู่รอบๆ บึงแก่นนครที่อยู่ตามเส้นทางวิ่งรถแทรมก็เหมือนว่าการสร้างรถแทรมที่ขอนแก่นไม่ใช่แค่ทดลองสร้างทดลองวิ่งแต่เป็นการทดลองทำแผนธุรกิจด้วยว่าทำยังไงให้รถแทรมมันอยู่รอดได้ และต้องวางแผนพัฒนาอย่างองค์รวม

โดยเรื่องความคุ้มค่าได้มีการศึกษาความคุ้มค่าในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบบึงแก่นนคร ไม่ใช่เพียงความคุ้มค่าจากเงินที่นำมาลงทุนแต่เป็นความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ รวมถึงการมี Knowledge และ know-how ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมรถไฟรางเบา และลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ผ่านการทำ วิศวกรรมย้อนกลับ(Reverse Engineering) จากเทคโนโลยีญี่ปุ่น

โครงการรอบๆ บึงแก่นนครที่มีรถแทรมวิ่ง ที่จะพัฒนาพื้นที่ให้มีอะไรเพิ่มเติม ได้แก่
  1. โครงการ Khon Kaen Railway Knowledge Sharing Center (ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบราง ขอนแก่น)
  2.  โครงการ Kaennakhon Organic Market (ตลาดเกษตรอินทรีย์แก่นนคร)
  3.  โครงการ Kaennakhon Square (แก่นนครสแควร์)
  4. โครงการ KHON KAEN WHEEL (ชิงช้าสวรรค์ขอนแก่นวีล)
  5.  โครงการ Khon Kaen Old Town (เมืองเก่าขอนแก่น)
  6. โครงการ Floating Solar Farm (โซลาฟาร์มลอยน้ำ)
.

อัพเดตสถานการณ์ล่าสุด แม้จะช้ากว่ากำหนด แต่ยังไปต่อ!!

แม้ว่าโครงการอาจจะล่าช้าออกมาหลายปี แต่ล่าสุด 19 มิถุนายน 2567 : Facebook คุณ Paiwan Kerdtuad ได้โพสต์ความคืบหน้า “อัปเดทความคืบหน้าการประกอบรถไฟฟ้ารางเบาครับ : สัปดาห์นี้พ่นสีรอบสุดท้ายแล้ว สัปดาห์หน้าจะเริ่มประกอบชุด Gangway เพื่อเชื่อมต่อทั้ง 3 ตู้ เข้าด้วยกันให้สมบูรณ์ภายในสิ้นเดือน มิ.ย. นี้ครับ : ทดสอบการใช้งานจริง ณ เส้นทางวิ่งพื้นที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และบริเวณรอบบึงแก่นนคร ในอนาคตครับ : สีเหลืองดอกคูณ แทนสัญลักษณ์ของรถไฟฟ้ารางเบาขบวนแรกที่ผลิตในจังหวัดขอนแก่น ครับผม : ขอขอบคุณ สกสว. บพข. , บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน), และ มทร.อีสาน ทุกท่านเป็นอย่างสูง ครับผม”
อาจเป็นรูปภาพของ รถไฟ และ ข้อความ
.
ปัจจุบันอยู่ รถแทรม อยู่ในช่วงที่ผ่านมาตัวขบวนได้เข้าสู่พาร์ทการผลิต และประกอบการตกแต่งภายใน ห้องโดยสาร (Passenger Cabin) และห้องคนขับ (Driver Cabin) โดยใช้วัสดุชนิด Fiberglass-reinforced Plastics (FRP) ตามมาตรฐาน
.
และล่าสุด ได้เริ่มในพาร์ทการตกแต่งภายนอกของขบวน โดยได้พ่นสีเหลืองดอกคูณ แทนสัญลักษณ์ของรถไฟฟ้ารางเบาขบวนแรกที่ผลิตในจังหวัดขอนแก่น และจะพ่นสีรอบสุดท้าย ก่อนเริ่มประกอบชุด Gangway เพื่อเชื่อมขบวนทั้ง 3 ตู้ เข้าด้วยกันให้สมบูรณ์ภายในเดือน มิ.ย. นี้
.
ที่มา: นิทรรศการ Khon Kaen Urban Transit และ facebook.com/UrbanCreatureTH/posts/2925127141118836
โพสต์ของคุณ Paiwan Kerdtuad https://www.facebook.com/share/p/jxySE7Uao9PAdJYU/
.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top