พามาเบิ่ง  สินค้า GI แต่ละจังหวัดในภาคอีสาน

พามาเบิ่ง 

สินค้า GI แต่ละจังหวัดในภาคอีสาน

 

สินค้า GI คือ เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้นๆ เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว GI จึงเปรียบเสมือนเป็นแบรนด์ของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า 

 

ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย คือ ตราของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ออกให้แก่ผู้ผลิตสินค้าเพื่อรับรองว่าเป็นสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ที่ได้รับขึ้นทะเบียนไว้โดยต้องปฏิบัติตามคู่มือและแผนการควบคุมนั้นแล้ว

 

สินค้า GI ภาคอีสาน ประกอบด้วย 

กาฬสินธุ์ : ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ , ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์, พุทรานมบ้านโพน

ขอนแก่น : ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท

นครพนม : สับปะรดท่าอุเทน , ลิ้นจี่นครพนม

นครราชสีมา :เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน , ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ , กาแฟดงมะไฟ , กาแฟวังน้ำเขียว , ไวน์เขาใหญ่, ทุเรียนปากช่องเขาใหญ่, น้อยหน่าปากช่องเขาใหญ่ , ผ้าไหมปักธงชัย, ผ้าไหมคึมมะอุบัวลาย

บุรีรัมย์ : ผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์, ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์

มุกดาหาร :ผ้าหมักโคลนหนองสูง

เลย : ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ , ข้าวเหนียวแดงเมืองเลย, ข้าวเหนียวซิวเกลี้ยงเมืองเลย

ศรีสะเกษ : ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ, ผ้าไหมเก็บบ้านเมืองหลวง, หอมแดงศรีสะเกษ, กระเทียมศรีสะเกษ

สกลนคร : ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร , ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี , น้ำหมากเม่าสกลนคร, หมากเม่าสกลนคร, เนื้อโคขุนโพนยางคำ

สุรินทร์ : ข้าวหอมมะลิสุรินทร์

อุดรธานี : เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง

อุบลราชธานี : ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี.

ชัยภูมิ : ส้มโอทองดีบ้านแท่น , มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านโหล่น 

หนองคาย : กล้วยตากสังคม, สับปะรดศรีเชียงใหม

ร้อยเอ็ด : ผ้าไหมสาเกต

มหาสารคาม : ผ้าไหมคึมมะอุบัวลาย

บึงกาฬ : สับปะรดบึงกาฬ

 

อ้างอิงจาก: 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

 

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่

https://linktr.ee/isan.insight

 

#ISANInsightandOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #GI #สินค้าGI

Leave a Comment

Your email address will not be published.