พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ดันโปรเจกต์ Smart Trader  ยกระดับสินค้า GI จากภาคอีสาน สู่ Platform Online

พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ดันโปรเจกต์ Smart Trader 

ยกระดับสินค้า GI จากภาคอีสาน สู่ Platform Online

 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด สานต่อ Smart Trader สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อีสานสู่สากล” ชี้ช่องทางการตลาดผู้ประกอบการ นำสินค้าในภูมิภาคสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ หวังเพิ่มศักยภาพ – ยกระดับสินค้า GI สู่ตลาดสากล

 

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวถึง “โครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง กิจกรรมส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อีสานสู่สากล” และ “กิจกรรมสร้าง Smart Trader สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อีสานสู่สากล” ว่า เป็นโครงการที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเพิ่มศักยภาพด้านการขาย ประชาสัมพันธ์สินค้า GI ในภาคอีสาน สู่ช่องทางรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งสร้างการรับรู้สินค้า GI) ของภูมิภาค ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย หวังกระตุ้นยอดการจำหน่ายสินค้า และเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เกษตรกร ยกระดับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล

 

ทั้งนี้ “GI” เป็นสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งคุณภาพ หรือชื่อเสียงของสินค้านั้น ๆ เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว “GI” จึงเปรียบเสมือนเป็น “แบรนด์” ของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพ และแหล่งที่มาของสินค้าประเทศไทย ได้มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยแล้ว ใน 77 จังหวัด 177 สินค้า โดยมีตราสัญลักษณ์ GI ที่มีระบบควบคุมคุณภาพ จำนวน 120 สินค้า และมีการตรวจรับรองระบบควบคุมภายนอกแล้ว 27 สินค้า ซึ่งในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 40 สินค้า เช่น ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เส้นไหมพื้นบ้านอีสาน ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง เนื้อโคขุนโพนยางคำ เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน เป็นต้น

 

“ด้วยผลิตภัณฑ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความหลากหลาย และมีคุณภาพ ทางพาณิชย์จังหวัดฯ จึงมีแนวคิดในการต่อยอด เล็งเห็นการตลาดของผู้ประกอบการในภูมิภาค นำไปสู่การตลาดสมัยใหม่รูปแบบ DIGITAL MARKET ด้วยการสร้างแบรนด์ การสร้างเรื่องราว (STORY) การสร้างเครือข่ายด้านการตลาด เป็นต้นคาดหวังว่าจะมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพ และช่วยให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SME เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนสินค้า GI ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถบริหารจัดการสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด ตลอดจนสามารถยกระดับสินค้า GI ในกลุ่มเครือข่ายตนเอง ให้เป็นที่รู้จักในดับระดับสากลได้อีกด้วย” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว

 

อย่างไรก็ตาม สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้า ISAN GI MARKET โดยผ่านช่องทางออนไลน์ Shopee ยกกองทัพสินค้า GI สุดยอดของดีของเด่นจากภาคอีสาน อาทิ ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม ผ้าไหม ของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกาแฟ และอื่น ๆ อีกกว่า 100 รายการ พร้อมด้วยแคมเปญลดพิเศษ ภายในวันที่ 5 – 15 กันยายน 2566 นี้เท่านั้น ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ISANGIMARKET

อ้างอิงจาก:

mgronline

 

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่

Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/

Website : https://isaninsight.kku.ac.th

Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook

Line : https://lin.ee/yIS5bdP

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ 

Leave a Comment

Your email address will not be published.