พามาเบิ่ง  แร่ประเภทต่างๆ ที่พบในอีสาน มีอะไรบ้าง ?

พามาเบิ่ง  แร่ประเภทต่างๆ ที่พบในอีสาน มีอะไรบ้าง ?

 

อ้างอิงจาก:

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น, World Wide Fund For Nature 

 

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ 

https://linktr.ee/isan.insight 

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #แร่ในภาคอีสาน #แร่อีสาน 

Leave a Comment

Your email address will not be published.