ชวนมาฮู้จัก จุดผ่านแดนอีสาน-ประเทศเพื่อนบ้าน อยู่ไหนบ้าง

จุดผ่านแดนอีสาน – ลาว🇱🇦 มีที่ไหนบ้าง?

1. จังหวัดเลย มีมูลค่าการค้าอยู่ที่ 69,024 ล้านบาท โดยมีจุดผ่านแดน 3 แห่งด้วยกัน คือ จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ําเหือง – ไชยบุรี, จุดผ่านแดนอำเภอเชียงคาน – นครหลวงเวียงจันทน์ และจุดผ่านแดนบ้านคกไผ่ – นครหลวงเวียงจันทน์

2. จังหวัดหนองคาย มีมูลค่าการค้าอยู่ที่ 108,686 ล้านบาท โดยมีจุดผ่านแดน 2 แห่งด้วยกัน คือ จุดผ่านแดนท่าเสด็จ – นครหลวงเวียงจันทน์ และจุดผ่านแดนมิตรภาพไทย – ลาว(นครหลวงเวียงจันทน์) แห่งที่ 1

3. จังหวัดมุกดาหาร มีมูลค่าการค้าอยู่ที่ 88,781 ล้านบาท โดยมีจุดผ่านแดน 2 แห่งด้วยกัน คือ จุดผ่านแดนอำเภอเมืองมุกดาหาร – แขวงสะหวันนะเขต และจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว(แขวงสะหวันนะเขต) แห่งที่ 2

4. จังหวัดนครพนม มีมูลค่าการค้าอยู่ที่ 70,937 ล้านบาท โดยมีจุดผ่านแดน 2 แห่งด้วยกัน คือ จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว(แขวงคําม่วน) แห่งที่ 3 และจุดผ่านแดนอำเภอเมืองนครพนม – แขวงคําม่วน

5. จังหวัดบึงกาฬ มีมูลค่าการค้าอยู่ที่ 66,920 ล้านบาท โดยมีจุดผ่านแดน 1 แห่งด้วยกัน คือ จุดผ่านแดน อ.เมืองบึงกาฬ – แขวงแบอลิคําไซ (สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5)

6. จังหวัดอุบลราชธานี มีมูลค่าการค้าอยู่ที่ 77,347 ล้านบาท โดยมีจุดผ่านแดน 2 แห่งด้วยกัน คือ จุดผ่านแดนบ้านปากแซง – แขวงสาละวัน (สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 6) และจุดผ่านแดนช่องเม็ก – แขวงจำปาสัก

จุดผ่านแดนอีสาน – กัมพูชา🇰🇭 มีที่ไหนบ้าง?

1. จังหวัดศรีสะเกษ มีมูลค่าการค้าอยู่ที่ 22,845 ล้านบาท โดยมีจุดผ่านแดน 1 แห่งด้วยกัน คือ จุดผ่านแดนช่องสะงํา – ช่องจวม

2. จังหวัดสุรินทร์ มีมูลค่าการค้าอยู่ที่ 21,303 ล้านบาท โดยมีจุดผ่านแดน 1 แห่งด้วยกัน คือ จุดผ่านแดนช่องจอม – บ้านโอร์เสม็ด

หมายเหตุ: 1. เป็นข้อมูลจุดผ่านแดนถาวรบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 2. มูลค่าการค้าสะสมเดือนมกราคม – สิงหาคม ปี 2566

อ้างอิงจาก:
– เว็บไซต์ข้อมูลเปิดเผยของกระทรวงพาณิชย์

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่
https://linktr.ee/isan.insight

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ#ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #จุดผ่านแดนอีสาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.