ชวนมาฮู้จัก ไดโนเสาร์ที่พบในภาคอีสาน

📍“ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน” (Phuwiangosaurus sirandhornae)
เป็นไดโนเสาร์กินพืช อยู่ในกลุ่มซอโรพอด (Sauropod) คอยาว หางยาว มีขนาดใหญ่ เดิน 4 ขา ยาวประมาณ 15 – 20 เมตร จะพบในยุคครีเทเชียสตอนต้น (Early Cretaceous) หรือประมาณ 130 ล้านปีก่อน โดยจังหวัดที่พบได้ คือ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ สกลนคร

📍“สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส” (Siamotyrannus isanensis)
เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อ มีขนาดใหญ่ อยู่ในกลุ่มเทอโรพอด (Theropod) เดิน 2 ขา มีขาหลังขนาดใหญและแข็งแรง ลำตัวยาวประมาณ 6.5 เมตร พบในยุคครีเทเชียสตอนต้น (Early Cretaceous) หรือประมาณ 130 ล้านปีก่อน โดยจังหวัดที่พบได้ คือ ขอนแก่น

📍“สยามโมซอรัส สุธีธรนิ” (Siamosaurus suteethorni)
เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อ มีขนาดใหญ่ อยู่ในกลุ่มเทอโรพอด (Theropod) วงศ์สไปโนซอริด เดิน 2 เท้า ความยาวประมาณ 7 เมตร ฟันมีลักษณะเป็นทรงกรวยคล้ายฟันจระเข้ พบในยุคครีเทเชียสตอนต้น (Early Cretaceous) หรือประมาณ 130 ล้านปีก่อน โดยจังหวัดที่พบได้ คือ ขอนแก่น

📍“อิสานโนซอรัส อรรถวิภัชน์ชิ” (Isanosaurus attavipachi)
เป็นไดโนเสาร์กินพืช อยู่ในกลุ่มซอโรพอด (Theropod) ที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาในไทย คอและหางยาว เดิน 4 ขา มีความยาวประมาณ 12 – 16 เมตร พบในยุคไทรแอสสิกตอนปลาย (Late Triassic) หรือประมาณ 210 ล้านปีก่อน โดยจังหวัดที่พบได้ คือ ชัยภูมิ

📍“กินรีมิมัส ขอนแก่นเอนซิส” (Kinnareemimus khonkaenensis)
เป็นไดโนเสาร์อยู่ในกลุ่มเทอโรพอด (Theropod) เดิน 2 ขา คล้ายนกกระจอกเทศ วิ่งเร็ว ปราดเปรียว กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร ความยาวประมาณ 1 – 2 เมตร พบในยุคครีเทเชียสตอนต้น (Early Cretaceous) หรือประมาณ 130 ล้านปีก่อน โดยจังหวัดที่พบได้ คือ ขอนแก่น

📍“ซิตตะโกซอรัส สัตยารักษ์กิ” (Psittacosaurus sattayaraki)
เป็นไดโนเสาร์กินพืข มีขนาดเล็ก อยู่ในกลุ่มเซอราทอปเซียน (Ceratopsian) ที่มีปากคล้ายกับปากปากนกแก้ว มีความยาวประมาณ 1 – 1.5 เมตร พบในยุคครีเทเชียสตอนต้น (Early Cretaceous) หรือประมาณ 100 ล้านปีก่อน โดยจังหวัดที่พบได้ คือ ขอนแก่น ชัยภูมิ

📍“สยามโมดอน นิ่มงามมิ” (Siamodon nimngami)
เป็นไดโนเสาร์กินพืช อยู่ในกลุ่มอิกัวโนดอน (Iguanodontia) มีความยาวประมาณ 6 – 7 เมตร พบในยุคครีเทเชียสตอนต้น (Early Cretaceous) หรือประมาณ 100 ล้านปีก่อน โดยจังหวัดที่พบได้ คือ นครราชสีมา

📍“ราชสีมาซอรัส สุรนารีเอ” (Ratchasimasaurus suranareae)
เป็นไดโนเสาร์กินพืช อยู่ในกลุ่มอิกัวโนดอน (Iguanodontia) มีความยาวประมาณ 6 – 7 เมตร มีขากรรไกรที่ยาวกว่าชนิดอื่น พบในยุคครีเทเชียสตอนต้น (Early Cretaceous) หรือประมาณ 100 ล้านปีก่อน โดยจังหวัดที่พบได้ คือ นครราชสีมา

📍“สิรินธรนา โคราชเอนซิส” (Sirindhorna khoratensis)
เป็นไดโนเสาร์กินพืช อยู่ในกลุ่มอิกัวโนดอน (Iguanodontia) พวกไดโนเสาร์ปากเป็ด (Hadrosaur) ที่มีลักษณะเก่าแก่กลุ่มแรกๆ มีความยาวประมาณ 6 เมตร พบในยุคครีเทเชียสตอนต้น (Early Cretaceous) หรือประมาณ 100 ล้านปีก่อน โดยจังหวัดที่พบได้ คือ นครราชสีมา

📍“ภูเวียงเวเนเตอร์ แย้มนิยมมิ” (Phuwiangvenator yaemniyomi)
เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อ มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ อยู่ในกลุ่มเทอโรพอด พวกซีลูโรซอร์ยุคแรกๆ (Basal Coelurosaur : มีสายวิวัฒนากรไปทางนก) มีกรงเล็บที่แหลมคม เดิน 2 ขา ยาวประมาณ 6 เมตร พบในยุคครีเทเชียสตอนต้น (Early Cretaceous) หรือประมาณ 130 ล้านปีก่อน โดยจังหวัดที่พบได้ คือ ขอนแก่น

📍“วายุแรปเตอร์ หนองบัวลำภูเอนซิส” (Vayuraptor nongbualamphuensis)
เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อ มีขนาดกลาง อยู่ในกลุ่มเทอโรพอด พวกซีลูโรซอร์ยุคแรกๆ (Basal Coelurosaur : มีสายวิวัฒนากรไปทางนก) เดิน 2 ขา รูปร่างปราดเปรียว ยาวประมาณ 4 – 4.5 เมตร พบในยุคครีเทเชียสตอนต้น (Early Cretaceous) หรือประมาณ 130 ล้านปีก่อน โดยจังหวัดที่พบได้ คือ หนองบัวลำภู

📍“สยามแรปเตอร์ สุวัจน์ติ” (Siamraptor suwati)
เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อ มีขนาดใหญ่ อยู่ในกลุ่มเทอโรพอด เดิน 2 ขา ยาวประมาณ 8 เมตร มีฟันคล้ายฟันฉลาม หรือคาร์คาโรดอนโทซอร์ พบในยุคครีเทเชียสตอนต้น (Early Cretaceous) หรือประมาณ 100 ล้านปีก่อน โดยจังหวัดที่พบได้ คือ นครราชสีมา

อ้างอิงจาก:
– Fossil World

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่
https://linktr.ee/isan.insight

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ไดโนเสาร์#ไดโนเสาร์อีสาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.