พามาเบิ่ง คนอีสานอายุเกิน 100 มากแค่ไหน

ในปี 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคนที่มีอายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไป อยู่จำนวน 5,426 คน ซึ่งอายุคาดเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ 77 ปีเท่านั้น

โดยจังหวัดที่มีจำนวนผู้สูงอายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไปมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
– นครราชสีมา มีจำนวน 765 คน
– ขอนแก่น มีจำนวน 714 คน
– บุรีรัมย์ มีจำนวน 504 คน
– อุดรธานี มีจำนวน 419 คน
– อุบลราชธานี มีจำนวน 382 คน

สำหรับจังหวัดที่มีผู้สูงอายุเกิน 100 ปีน้อยที่สุดได้แก่ จังหวัดยโสธร ซึ่งมีเพียง 53 คนเท่านั้น

แล้วอะไรที่ทำให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีอายุยืนเกิน 100 ปี?

ความเจริญก้าวหน้าและความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ทั้ง ด้านการแพทย์ อาหาร สภาพแวดล้อม ฯลฯ ประกอบกับการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ จะทำให้ผู้คนมีอายุยืนมากขึ้นในยุคปัจจุบัน

ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการมีอายุยืนเช่นเดียวกัน ได้แก่ การมีกิจกรรมสังสรรค์กับเพื่อนฝูง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เช่น ในรูปแบบของชมรมผู้สูงอายุกิจกรรมอาสาสมัครหรือกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ การมีงานอดิเรกหรือกิจกรรมสันทนาการที่ตนเองชื่นชอบ รวมไปถึงปัจจัยความเชื่อทางจิตวิญญาณ พลังศรัทธาทางศาสนา การมีจุดหมายในชีวิตและความเข้มแข็งของ จิตใจปัจจัยทางประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลต่อการมีชีวิตความเป็นอยู่และอายุที่ยืนยาวของผู้สูงอายุ

การมีชีวิตอย่างมีคุณภาพครอบคลุมทั้งปัจจัยทางสุขภาพและปัจจัยทางสังคมรวมถึง มีชีวิตอย่างยืนยาวเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา เคล็ดลับทั้งหมดสู่การมีอายุยืนหนึ่งร้อยปีเป็นตัวอย่างอันพึงปฏิบัติ ยังไม่ช้าเกินไปที่จะเริ่มต้นในวันนี้ หากทุกคนมีความปรารถนาและความมุ่งมั่นสู่การมีชีวิตที่ยืนยาว มีสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้มีชีวิตอยู่ต่อไป คุณอาจเป็นหนึ่งในจำนวนผู้มีอายุยืนร้อยปีในวันข้างหน้า

อ้างอิงจาก:
– Agenda
– กรมการปกครอง
– กระทรวงสาธารณสุข
– ข้อมูลสถิติประชากร พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่
https://linktr.ee/isan.insight

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Economy #เศรษฐกิจ #เศรษฐกิจอีสาน#บ้านเมืองอีสาน #คนอีสานอายุเกิน100ปี #อายุเกิน100ปี #คนแก่อายุเกิน100ปี #คนอีสาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top