พามาเบิ่ง จำนวนครู : จำนวนนักเรียน ในอีสาน

👩‍🏫วันครู ตรงกับ วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี โดยจุดประสงค์ในการมีวันครูนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอน ทำให้เป็นคนดีรู้วิชา ครูจึงเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างมากในวงการ การศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์

เนื่องในโอกาสดังกล่าว อีสานอินไซต์ขอพาดูจำนวนครูทั้งหมดในภาคอีสาน โดยปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 1.7 แสนคนกระจายอยู่ทั่วทั้ง 20 จังหวัดโดยคิดเป็น 35% ของจำนวนครูทั้งหมดในประเทศ 5.1 แสนคน 🙋‍♀️

โดยครูในอีสานมีค่าเฉลี่ยในการดูแลเด็กต่อครู 1 คน🧑‍🏫 อยู่ที่เด็ก 15 คน🙋 ซึ่งยังเป็นค่าที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภาพรวมประเทศที่นักเรียน 16.8 คนต่อครู 1 คน สะท้อนถึงการดูแลเด็กที่ทั่วถึงมากขึ้น

ข้อสังเกต🤔 ข้อมูลชุดนี้ยังไม่มีการแยกครูตามระดับชั้น ดังนั้นจะไม่สามารถเห็นการกระจายตัวได้ว่า ครู 1 คนในระดับชั้นใดรับภาระการสอน ต่อ จำนวนนักเรียนมากที่สุด?

หมายเหตุ
1) จำนวนครูนับเฉพาะที่สังกัด โรงเรียนรัฐ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) โรงเรียนเอกชน (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน) และโรงเรียนสาธิต (สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) โดยนับรวมในทุกระดับการศึกษา
2) ปีการศึกษา 2566

ที่มา กระทรวงศึกษาธิการ

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่
https://linktr.ee/isan.insight

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #IsanInsight #วันครู #วันครูแห่งชาติ#นักเรียน #ครูไทย #วันครูแห่งชาติ2567 #สวัสดีวันครู #สวัสดีวันครู2567 #บ้านเมืองอีสาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.