ทุบสถิติ! ราคาอ้อย 1,420 บาท/ตัน อีสานปลูกอ้อยส่งโรงงานเยอะขนาดไหน?

จากการที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย มีมติเห็นชอบกำหนดราคาอ้อยขั้นฤดูการผลิตปี 2566/67 ในอัตราเฉลี่ยสูงถึง 1,420 บาทต่อตันอ้อย สูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทย

นอกจากนี้ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายยังกำหนดเปิดหีบอ้อยฤดูการผลิตปี 2566/67 วันที่ 10 ธันวาคม ทำให้ชาวไร่ที่ตัดอ้อยส่งโรงงานจะได้ราคานี้ทันที และจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐอีกตันละ 120 บาท โดยจะเริ่มจ่ายเดือนมกราคม 2567

อีสานอินไซต์จึงจะพาไปดูว่าอีสานปลูกอ้อยส่งโรงงานน้ำตาลเยอะขนาดไหน?

จะเห็นได้ว่าอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยวอ้อยและปริมาณอ้อยส่งโรงงานมากที่สุดในอีสานและยังมากที่สุดในประเทศอีกด้วย

อ้างอิงจาก:

– สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

Leave a Comment

Your email address will not be published.