ย้อนเบิ่ง หมอมีมากแค่ไหนในภาคอีสาน ปี 2565

ในปี 2565 หากมาดูจำนวนแพทย์ทั่วภาคอีสานจะพบว่า มีจำนวนแพทย์ทั้งหมด 8,157 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 266 คน ซึ่งในปี 2564 มีจำนวนแพทย์ทั้งหมด 7,891 คน ขณะที่ประชากรในภาคอีสานมีมากถึง 22 ล้านคน ทำให้ภาคอีสานมีสัดส่วนประชากร 2,659 คน ต่อแพทย์ 1 คน

5 อันดับจังหวัดที่มีแพทย์มากที่สุด

อันดับที่ 1 ขอนแก่น มีจำนวน 1,597 คน

อันดับที่ 2 นครราชสีมา มีจำนวน 1,156 คน

อันดับที่ 3 อุบลราชธานี มีจำนวน 798 คน

อันดับที่ 4 อุดรธานี มีจำนวน 611 คน

อันดับที่ 5 บุรีรัมย์ มีจำนวน 481 คน

จะเห็นได้ว่า ขอนแก่นมีจำนวนแพทย์มากที่สุดในภาคอีสาน เนื่องจากขอนแก่นมีมหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้งยังมีโรงพยาบาลใหญ่ในจังหวัด อย่างเช่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ทำให้ขอนแก่นมีการผลักดันจังหวัด เป็นอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ครบวงจรจนกลายเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) อย่างยั่งยืนนั้น

การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Medical Hub เป็นหนึ่งในเป้าหมายของภาครัฐ ที่ต้องการให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จึงมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ.2560-2569)

อ้างอิงจาก:

– สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

– กรมการปกครอง

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.