พามาเบิ่ง พื้นที่ตระกูลภาษาหลักของเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง

ตั้งแต่เวียดนามทางทิศตะวันออกไปจนถึงอินเดียทางทิศตะวันตก สมาชิกที่สำคัญที่สุดของตระกูลภาษาคือภาษาไทย ภาษาประจำชาติของประเทศไทย ซึ่งมีผู้พูดประมาณสองในสามของผู้พูดภาษาไททั้งหมด ประเทศที่มีผู้พูดภาษาไทสูงเป็นอันดับสองคือประเทศจีน โดยพื้นที่ตระกูลของภาษาหลัก ของเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประเทศลุ่มน้ำโขง มีวัฒนธรรม เชื้อชาติ และภาษาที่แตกต่างกัน แต่ก็มีการศึกษาถึงรากภาษาเพื่อทำความเข้าใจความหลากหลายทางภาษา ประชาคมอาเซียนมีภาษาถิ่นหลากหลายประมาณ 1,000 – 1,500 ภาษา แต่ใช้ ภาษาราชการ 11 ภาษา ได้แก่

– ภาษาไทย (ประเทศไทย)

– ภาษาเขมร (ประเทศกัมพูชา)

– ภาษาพม่า (ประเทศพม่า)

– ภาษาลาว (ประเทศลาว)

– ภาษาเวียดนาม (ประเทศเวียดนาม)

– ภาษามาเลเซีย (ประเทศมาเลเซีย บรูไน)

– ภาษาอินโดเนเซีย (ประเทศอินโดเนเซีย)

– ภาษาฟิลิปปินโน (ประเทศฟิลิปปินส์)

– ภาษาทมิฬ (ประเทศสิงคโปร์)

– ภาษาจีนกลาง (ประเทศสิงคโปร์) และ

– ภาษาอังกฤษ (ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์)

ภาษาไทมีผู้พูดมากกว่า 70 ล้านคน ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ในเอเชียมีผู้พูดประมาณ 15 ล้านคน ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ประชากรที่พูดภาษาไทกลุ่มเล็กอาศัยอยู่ในเวียดนามตอนเหนือ ลาว พม่า และอินเดียตอนเหนือ

ภาษาตระกูล Austroasiatic เป็นตระกูลภาษาขนาดใหญ่ พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก ภาษาเหล่านี้เป็นภาษาแม่ของประชากรส่วนใหญ่ในเวียดนามและกัมพูชา และมีกลุ่มชนเผ่าที่พูดภาษากระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ลาว อินเดีย พม่า มาเลเซีย บังกลาเทศ เนปาล และจีนตอนใต้ ประมาณ 117 ล้านคนพูดภาษาตระกูล Austroasiatic โดยมากกว่าสองในสามเป็นผู้พูดภาษาเวียดนาม

ในบรรดาภาษาตระกูล Austroasiatic มีเพียงภาษาเวียดนาม เขมร และมอญเท่านั้นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน มีเพียงสองภาษาที่ถือว่าเป็นภาษาประจำชาติของประเทศที่มีอำนาจอธิปไตย ได้แก่ ภาษาเวียดนามในเวียดนาม และภาษาเขมรในกัมพูชา ภาษาบาลีเป็นภาษาท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับในพม่าและไทย ส่วนภาษาวา เป็น “ภาษาประจำชาติที่ได้รับการยอมรับ” ในรัฐวาที่ปกครองตนเองโดยพฤตินัยในพม่า ภาษาสันตาลีเป็นหนึ่งใน 22 ภาษาที่กำหนดไว้ของอินเดีย ส่วนภาษาอื่นๆ ในตระกูลนี้พูดโดยกลุ่มชนกลุ่มน้อยและไม่มีสถานะเป็นทางการ

ขอบคุณภาพจาก วิกิพีเดีย, Asian SEA Story

อ้างอิงจาก:

– นิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม, นิตยสาร National Geographic Thailand

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.