ย้อนเบิ่ง ปี 2565 ผู้สูงอายุ ครองเมืองมากแค่ไหนในภาคอีสาน

จาก ครม.อนุมัติงบประมาณ 359 ล้านบาท ในโครงการภิบาล และคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุภาคอีสาน 4 ล้านคน ครอบคลุมทั้ง 5 มิติ ได้แก่ มิติทางด้านสุขภาพ สัมคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี

อีสานอินไซต์ จะพามาดูว่า “ผู้สูงอายุ ครองเมืองหลายส่ำใด๋ในภาคอีสาน”

ในปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) จำนวน 3,966,559 คน แบ่งเป็นเพศชาย 1,797,569 คน หรือคิดเป็น 45% และเพศหญิง 2,168,990 คน หรือคิดเป็น 55%

โดยมีผู้สูงอายุที่เกิน 100 ปี จำนวน 4,586 คน หรือคิดเป็น 0.12% ของจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด แบ่งเป็นเพศชาย 2,045 คน และเพศหญิง 2,541 คน

หมายเหตุ: เป็นข้อมูลผู้สูงอายุในปี 2565 อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป

อ้างอิงจาก:

– สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

– กรมการปกครอง

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.