ชวนเบิ่ง ปีที่ผ่านมา การใช้ไฟฟ้าของคนในภาคอีสานเป็นจั้งใด๋ ?​

ชวนเบิ่ง ปีที่ผ่านมา

การใช้ไฟฟ้าของคนในภาคอีสานเป็นจั้งใด๋ ?​

 

อ้างอิงจาก:

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/13.aspx

https://www.pier.or.th/abridged/2018/16/

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #การใช้ไฟของคนในภาคอีสาน #การใช้ไฟฟ้าLeave a Comment

Your email address will not be published.