สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “หนองคายเมืองแห่งพญานาค”

ในปี 2564 จังหวัดหนองคายมีขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด อยู่ที่ 44,396 ล้านบาท และรายได้ต่อหัวของจังหวัดอยู่ที่ 97,617 บาท

โครงสร้างเศรษฐกิจและธุรกิจ SME

– ภาคการบริการ คิดเป็น 44% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร อยู่ที่ 1,897 ราย

– ภาคการเกษตร คิดเป็น 23% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ อยู่ที่ 81 ราย

– ภาคการผลิต คิดเป็น 22% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากฟางและวัสดุถักสาน อยู่ที่ 933 ราย

– ภาคการค้า คิดเป็น 11% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ในร้านค้าทั่วไป อยู่ที่ 2,568 ราย

การค้าชายแดนกับลาว

มูลค่าการส่งออกสินค้าไปลาว อยู่ที่ 44,170 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกชายแดนมากเป็นอันดับ 1 ของภาคอีสาน โดย 3 อันดับสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด คือ เชื้อเพลิง รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์โลหะทำด้วยเหล็ก และเคมีภัณฑ์อนินทรีย์ ตามลำดับ

มูลค่าการนำเข้าสินค้าจากลาว อยู่ที่ 64,516 ล้านบาท โดย 3 อันดับสินค้าที่นำเข้ามากที่สุด คือ น้ำมันดีเซล รองลงมา คือ อุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์ และน้ำมันสำเร็จรูป ตามลำดับ

ตัวอย่างบริษัทใหญ่

บริษัท มิตซูเจียงหนองคาย จำกัด รายได้รวมปี 2565 = 1,228 ล้านบาท

บริษัท นวลจันทร์ รับเบอร์ จำกัด รายได้รวมปี 2565 = 890 ล้านบาท

บริษัท เจียง-อัศวรรณ หนองคาย จำกัด รายได้รวมปี 2565 = 796 ล้านบาท

ตัวอย่างโครงการใหญ่

1. ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ตะวันออก)

สร้างเลี่ยงเมืองหนองคายด้านตะวันออก 2,893 ล้านบาท จำนวน 3 ตอน โดยจะช่วยรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น ลดแออัดในตัวเมือง หนุนพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนเชื่อมโยง สปป.ลาว ผ่านทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน อยู่ในแผนโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์

อ้างอิงจาก:

– สำนักงานสถิติแห่งชาติ

– สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

– สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

– กระทรวงพาณิชย์

– กระทรวงเจ้าของสังกัดหน่วยงานเจ้าของโครงการ

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.