ข้อมูลน่าฮู้ เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่เนื้อในภาคอีสาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีเกษตรกรเลี้ยงไก่เนื้อมากที่สุด อยู่ที่ 14,221 ราย

5 อันดับจังหวัดที่มีเกษตรกรเลี้ยงไก่เนื้อมากที่สุด

อันดับที่ 1 นครราชสีมา จำนวน 2,677 ราย

อันดับที่ 2 ศรีสะเกษ จำนวน 1,712 ราย

อันดับที่ 3 ขอนแก่น จำนวน 1,555 ราย

อันดับที่ 4 มหาสารคาม จำนวน 1,439 ราย

อันดับที่ 5 อุบลราชธานี จำนวน 1,161 ราย

โดยจำนวนไก่เนื้อที่เลี้ยงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีทั้งหมด 35 ล้านตัว แต่ยังคงเป็นรองเพียงแค่ภาคกลางที่มีจำนวนไก่เนื้อที่เลี้ยงเยอะที่สุดถึง 226 ล้านตัว

5 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนไก่เนื้อที่เลี้ยงมากที่สุด

อันดับที่ 1 นครราชสีมา 15 ล้านตัว

อันดับที่ 2 บุรีรัมย์ 6.4 ล้านตัว

อันดับที่ 3 ชัยภูมิ 5.3 ล้านตัว

อันดับที่ 4 อุบลราชธานี 2.2 ล้านบาทตัว

อันดับที่ 5 ขอนแก่น 1.8 ล้านตัว

อ้างอิงจาก:

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.