พามาเบิ่ง 6 อันดับจังหวัดที่มีธุรกิจการปลูกต้นยางพาราหลายที่สุดในภาคอีสาน

ในปี 2565 มีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ประกอบการธุรกิจการปลูกต้นยางพาราที่จดทะเบียน อยู่ที่ 285 ราย

6 อันดับจังหวัดที่มีผู้ประกอบการธุรกิจการปลูกต้นยางพารามากที่สุด

อันดับที่ 1 บึงกาฬ 33 ราย

อันดับที่ 2 นครพนม 30 ราย

อันดับที่ 3 อุดรธานี 29 ราย

อันดับที่ 4 กาฬสินธุ์ และ ร้อยเอ็ด 22 ราย

อันดับที่ 5 สกลนคร 19 ราย

อันดับที่ 6 ยโสธร และ เลย 17 ราย

หมายเหตุ:เป็นข้อมูลนิติบุคคล และวิสาหกิจชุมชน เฉพาะประเภทธุรกิจการปลูกต้นยางพารา (รหัสประเภทธุรกิจ 01291)

อ้างอิงจาก:

– สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top