สรุปเรื่องน่าฮู้ แรงงานอีสานในอิสราเอล

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแรงงานที่อยู่ในอิสราเอลทั้งหมด 18,641 คน หรือคิดเป็น 72% ของจำนวนแรงงานไทยในอิสราเอล โดยเป็นเพศชาย 18,099 คน และเพศหญิง 542 คน หรือคิดเป็น 97.1% และ 2.9% ของจำนวนแรงงานอีสานในอิสราเอล ตามลำดับ

โดยในจำนวนแรงงานอีสานที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง มีดังนี้

– Southern (Hadarom) – เขตใต้ = 9,144 คน

– Centrl (Hamerkaz) – เขตกลาง = 4,193 คน

– Westbank – เวสต์แบงก์ = 302 คน

– Jerusalem – เขตเยรูซาเลม = 283 คน

5 อันดับตำแหน่งงานที่มีแรงงานอีสานมากที่สุด

อันดับที่ 1 เกี่ยวกับการเกษตร 18,095 คน

อันดับที่ 2 พ่อครัว 117 คน

อันดับที่ 3 กุ๊ก 116 คน

อันดับที่ 4 คนงานทั่วไป 86 คน

อันดับที่ 5 ช่าง 79 คน

อ้างอิงจาก:

– กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.