หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนอีสาน  4,300,000 บาท อยู่ไสแหน่ ? 

หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนอีสาน 

4,300,000 บาท

อยู่ไสแหน่ ? 

 

อ้างอิงจาาก:

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ 

Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ 

Website : https://isaninsight.kku.ac.th 

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4Po8uZ4nMRHJCoORyg9PTw 

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #หนี้ครัวเรือนอีสาน #หนี้ครัวเรือน 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top