พาจอบเบิ่ง คนอีสานเป็นเจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่พักอาศัย หลายส่ำใด๋

ในปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่พักอาศัย อยู่ที่ 7,697 ราย

5 อันดับจังหวัดที่มีผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่พักอาศัยมากที่สุด

อันดับที่ 1 ร้อยเอ็ด 1,028 ราย

อันดับที่ 2 ศรีสะเกษ 835 ราย

อันดับที่ 3 ขอนแก่น 760 ราย

อันดับที่ 4 กาฬสินธุ์ 757 ราย

อันดับที่ 5 สุรินทร์ 657 ราย

หมายเหตุ: เป็นข้อมูลนิติบุคคลและส่วนบุคคล เฉพาะประเภทธุรกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (รหัสประเภทธุรกิจ 41001)

อ้างอิงจาก:

– สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.