ชวนเบิ่ง วิสาหกิจชุมชนในภาคอีสานที่เลี้ยงโคนมและโคเนื้อมีหลายส่ำใด๋?

ในปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีวิสาหกิจชุมชนที่เลี้ยงโคนมและโคเนื้อมากที่สุดในประเทศ อยู่ที่ 7,762 ราย รองลงมา คือ ภาคเหนือ อยู่ที่ 1,841 ราย, ภาคใต้ 728, ภาคกลาง 625 และ ภาคตะวันออก 116

5 อันดับจังหวัดที่มีวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคนมและโคเนื้อมากที่สุด

อันดับที่ 1 ศรีสะเกษ 1,130 ราย

อันดับที่ 2 ร้อยเอ็ด 855 ราย

อันดับที่ 3 อุบลราชธานี 595 ราย

อันดับที่ 4 มหาสารคาม 587 ราย

อันดับที่ 5 นครราชสีมา 540 ราย

หมายเหตุ: เป็นข้อมูลวิสาหกิจชุมชน เฉพาะประเภทธุรกิจการเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ (รหัสประเภทธุรกิจ 01411)

อ้างอิงจาก:

– สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.