พาส่องเบิ่ง นักลงทุนอินเดีย มักลงทุนหม่องใด๋แหน่ในภาคอีสาน

การลงทุนของนักลงทุนจากอินเดียในอีสาน ในเชิงของจํานวนส่วนใหญ่ยังเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตเป็นหลัก โดยเฉพาะการผลิตในกลุ่มเสื้อผ้าและสิ่งทอ ซึ่งกระจุกตัวในนครราชสีมา ขณะที่มูลค่ากิจการที่มีการลงทุนสูง คือ บริษัทก่อสร้างรายใหญ่ในอุดรธานี ซึ่งเป็นผู้เล่นสําคัญในการเสนอราคาโครงการก่อสร้างภาครัฐในพื้นที่อีสานตอนบน

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่

Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/

Website : https://isaninsight.kku.ac.th

Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook

LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.