พาส่องเบิ่ง การลงทุนของนักลงทุนจากญี่ปุ่นในภาคอีสาน

การลงทุนของนักลงทุนจากญี่ปุ่น พบว่า มีการลงทุนในอุตสาหกรรมภาคการผลิตเป็นหลัก ซึ่งทั้งหมดกระจุกตัวอยู่ในนครราชสีมา ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักของภูมิภาค โดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตสินค้าในกลุ่มกล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายวิดีโอ และอุปกรณ์ในการประกอบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่

Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/

Website : https://isaninsight.kku.ac.th

Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook

LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.