ชวนเบิ่ง สถานีน้ำมัน ปตท. แต่ละจังหวัดในภาคอีสาน มีหลายส่ำใด๋

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสถานีน้ำมัน ปตท. อยู่จำนวน 553 แห่ง (อันดับที่ 2 ของประเทศ) หรือคิดเป็นสัดส่วน 25.4% ของจำนวนสถานีน้ำมันทั้งหมดในประเทศไทย

5 อันดับจังหวัดที่มีสถานีน้ำมันมากที่สุด

อันดับที่ 1 นครราชสีมา จำนวน 83 แห่ง

อันดับที่ 2 ขอนแก่น จำนวน 68 แห่ง

อันดับที่ 3 อุบลราชธานี จำนวน 42 แห่ง

อันดับที่ 4 ร้อยเอ็ด จำนวน 37 แห่ง

อันดับที่ 5 อุดรธานี จำนวน 35 แห่ง

จะเห็นได้ว่า นครราชสีมา มีสถานีน้ำมัน ปตท. มากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีทำเลทางธุรกิจที่ดี มีเส้นทางขนส่งทางถนนและรถไฟที่สำคัญผ่านไปมา ทำให้เป็นที่เหมาะสำหรับการตั้งสถานีน้ำมันเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้รถยนต์และการขนส่งสินค้าต่าง ๆ

อีกทั้งยังเป็นทางหลักเชื่อมต่อสู่พื้นที่อื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดอื่น ๆ ทำให้มีการจราจรคมนาคมที่สูง ซึ่งจำเป็นต้องมีสถานีน้ำมันเพื่อรองรับความต้องการในการเติมเชื้อเพลิงของผู้ใช้รถยนต์และพาหนะคมนาคมอื่น ๆ

อ้างอิงจาก:

– PTT Station

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top