ภาคอีสาน  5 อันดับ ผลผลิตทางการเกษตร  อิหยังหลายที่สุด ?

ภาคอีสาน 

5 อันดับ ผลผลิตทางการเกษตร 

อิหยังหลายที่สุด ?

 

ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรรวมสูงสุด 5 อันดับแรก ปี 2565 คือ

1. มันสำปะหลังโรงงาน

โดยจังหวัดที่ทำผลผลิตมากที่สุดคือ จ.นครราชสีมา 18,900,742 ตัน

2. ข้าวนาปรัง

โดยจังหวัดที่ทำผลผลิตมากที่สุดคือ จ.กาฬสินธุ์ 1,080,911 ตัน

3. ลำไย

โดยจังหวัดที่ทำผลผลิตมากที่สุดคือ จ.เลย 21,369 ตัน

4. ทุเรียน

โดยจังหวัดที่ทำผลผลิตมากที่สุดคือ จ.ศรีสะเกษ 11,631 ตัน

5. เงาะ

โดยจังหวัดที่ทำผลผลิตมากที่สุดคือ จ.เลย 6,762 ตัน

 

อ้างอิงจาก:

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ 

Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ 

Website : https://isaninsight.kku.ac.th 

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4Po8uZ4nMRHJCoORyg9PTw 

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #ผลผลิตอีสาน #นครราชสีมา #กาฬสินธุ์ #เลย #ศรีสะเกษ  

Leave a Comment

Your email address will not be published.