พฤติกรรมผู้ชมของธุรกิจหมอลำ และ การออกแบบบริการสำหรับผู้ชมหมอลำ (Service Design)

มื้อนี่ ISAN Insight จะพามาเบิ่ง โครงการวิจัยหมอลำกับเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของคนอีสาน ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0

 

พฤติกรรมผู้ชมของธุรกิจหมอลำ และ การออกแบบบริการสำหรับผู้ชมหมอลำ (Service Design)

 

สนับสนุนโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  1. ผศ.ดร.ศิวาพร ฟองทอง  คณะเศรษฐศาสตร์ 
  2. รศ.ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์  คณะเศรษฐศาสตร์ 
  3. ผศ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์ 
  4. ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม   วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
  5. นางสาวรพีพรรณ แคนลาด  ผู้ช่วยนักวิจัย 
  6. นางสาวอัจฉราภรณ์ มงคลคำ  ผู้ช่วยนักวิจัย 
  7. นายอัษฎาวุฒิ ศรีทน   ผู้ช่วยนักวิจัย 
  8. นายศุภชัย เสถียรหมั่น   ผู้ช่วยนักวิจัย

 

📌 สามารถอ่านวิจัยฉบับเต็ม ได้ที่ https://www.khonthai4-0.net/content_detail.php?id=362&fbclid=IwAR11ktt2ff5LKbh1UlB5-3LY79Eq-DNH2otxXAeE55_CdTuFB_MYVP7j9AA  

 

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ 

Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/  

Website : https://isaninsight.kku.ac.th 

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #หมอลำ #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #มข #คณะเศรษฐศาสตร์ 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.