พามาเบิ่ง 7 อาณาจักรการขายส่งผลิตภัณฑ์นม รายใหญ่แห่งภาคอีสาน

เนื่องจากวันที่ 1 มิถุนายน เป็นวันดื่มนมโลก (World Milk Day) มื้อนี้ ISAN Insight & Outlook สิพามาเบิ่งอาณาจักรการขายส่งผลิตภัณฑ์นมในภาคอีสาน ว่ามีบริษัทใด๋ อยู่จังหวัดใด๋ และผลประกอบการเป็นจั่งใด๋แหน่

อันดับที่ 1 บริษัท พญาเย็น แดรี่ จำกัด

จังหวัดนครราชสีมา

รายได้รวม 590 ล้านบาท

กำไรรวม -1.1 ล้านบาท

อันดับที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวัฒน์วอลล์

จังหวัดร้อยเอ็ด

รายได้รวม 120 ล้านบาท

กำไรรวม 1.5 ล้านบาท

อันดับที่ 3 บริษัท คิดบวก ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด

จังหวัดบุรีรัมย์

รายได้รวม 114 ล้านบาท

กำไรรวม 1.2 ล้านบาท

อันดับที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจนวิกัย

จังหวัดร้อยเอ็ด

รายได้รวม 79 ล้านบาท

กำไรรวม 4.6 ล้านบาท

อันดับที่ 5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคซี ไชยบุญเรือง

จังหวัดมหาสารคาม

รายได้รวม 67 ล้านบาท

กำไรรวม 355,505 บาท

อันดับที่ 6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ดัชมิลล์

จังหวัดบุรีรัมย์

รายได้รวม 63 ล้านบาท

กำไรรวม 207,516 บาท

อันดับที่ 7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดัชมิลล์ มหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

รายได้รวม 59 ล้านบาท

กำไรรวม 453,522 บาท

ในการทำธุรกิจการขายส่งผลิตภัณฑ์นม ต้องมีการวางแผนธุรกิจ เพื่อกำหนดเป้าหมายธุรกิจ รวมถึงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของตลาด เพื่อให้เข้าใจลักษณะและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้ง ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตนมและกระบวนการต่าง ๆ ทางธุรกิจ และยังควรศึกษาเรื่องการจัดหาวัตถุดิบที่เหมาะสมและราคาที่เหมาะสม รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์และการจัดส่งสินค้าให้มีความเหมาะสม

หมายเหตุ: เป็นมูลนิติบุคคล เฉพาะประเภทธุรกิจการขายส่งผลิตภัณฑ์นม (รหัสประเภทธุรกิจ 46314)

อ้างอิงจาก:

– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่

Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/

Website : https://isaninsight.kku.ac.th

Leave a Comment

Your email address will not be published.