ชวนเบิ่ง โรงน้ำแข็งแต่ละจังหวัดในภาคอีสาน

ในปี 2564 ภาคอีสานมีรายได้รวมจากโรงน้ำแข็ง อยู่ที่ 4,575 ล้านบาท คิดเป็น 47.7% ของรายได้รวมจากโรงน้ำแข็งทั้งหมดในประเทศ และมีจำนวนโรงน้ำแข็ง 427 แห่ง คิดเป็น 32.4%

5 อันดับจังหวัดที่มีรายได้รวมของโรงน้ำแข็งมากที่สุด

อันดับที่ 1 นครราชสีมา มีรายได้รวม 663 ล้านบาท

อันดับที่ 2 สุรินทร์ มีรายได้รวม 451 ล้านบาท

อันดับที่ 3 ร้อยเอ็ด มีรายได้รวม 421 ล้านบาท

อันดับที่ 4 ขอนแก่น มีรายได้รวม 401 ล้านบาท

อันดับที่ 5 บุรีรัมย์ มีรายได้รวม 383 ล้านบาท

จะเห็นได้ว่า นครราชสีมา มีรายได้รวมมากที่สุด เนื่องจากนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในภาคอีสาน ซึ่งโรงน้ำแข็งเป็นส่วนสำคัญของการผลิตและจัดเก็บสินค้าให้สดชื่น สถานที่ตั้งที่เหมาะสมและความต้องการในการใช้น้ำแข็งในอุตสาหกรรมนี้ส่งผลให้มีโรงน้ำแข็งมากในพื้นที่นี้

อ้างอิงจาก:

– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปีงบการเงิน 2564

Leave a Comment

Your email address will not be published.