ชวนเบิ่ง บริษัทในภาคอีสาน กำไร 100 ล้าน ที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้น

อันดับที่ 1 บริษัท มาดูโร จำกัด
ธุรกิจ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
รายได้รวม 1,598 ล้านบาท
กำไรรวม 837 ล้านบาท
จังหวัด นครราชสีมา

อันดับที่ 2 บริษัท สหเรือง จำกัด
ธุรกิจ โรงงานน้ำตาล
รายได้รวม 2,157 ล้านบาท
กำไรรวม 386 ล้านบาท
จังหวัด มุกดาหาร

อันดับที่ 3 บริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จำกัด
ธุรกิจ โรงมันสำปะหลัง
รายได้รวม 3,287 ล้านบาท
กำไรรวม 319 ล้านบาท
จังหวัด นครราชสีมา

อันดับที่ 4 บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด
ธุรกิจ โรงมันสำปะหลัง
รายได้รวม 7,102 ล้านบาท
กำไรรวม 194 ล้านบาท
จังหวัด นครราชสีมา

อันดับที่ 5 บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด
ธุรกิจ ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ ISUZU
รายได้รวม 8,507 ล้านบาท
กำไรรวม 193 ล้านบาท
จังหวัด ขอนแก่น

อันดับที่ 6 บริษัท ยิ่งยง มินิมาร์ท จำกัด
ธุรกิจ ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท
รายได้รวม 4,850 ล้านบาท
กำไรรวม 185 ล้านบาท
จังหวัด อุบลราชธานี

จากอันดับข้างต้น จะเห็นได้ว่าบริษัทในภาคอีสาน กำไร 100 ล้าน ที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้น
จะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมามากที่สุด ซึ่งกำไรรวมกันอยู่ที่ 1,350 ล้านบาท เนื่องจากนครราชสีมาถือเป็นจังหวัดใหญ่ในภาคอีสาน อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการค้าและการส่งออกสินค้า บริษัทส่วนใหญ่จึงทำธุรกิจในจังหวัดนี้

อีกทั้งยังมีสถานีรถไฟและทางด่วนที่สำคัญเชื่อมต่อกับจังหวัดอื่นๆในภาคอีสาน สถานีรถไฟนครราชสีมาเป็นสถานีกลางที่สำคัญในการขนส่งสินค้าและบุคคล โดยการขนส่งที่สะดวกสบายจะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าของบริษัท

อ้างอิงจาก:
– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #บริษัทในภาคอีสาน #บริษัที่ทมีกำไรมากที่สุด #ธุรกิจ #Business#ธุรกิจอีสาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.