ชวนเบิ่ง อาณาจักรฟาร์มวัวรายใหญ่แห่งภาคอีสาน .

เนื่องในวันนี้เป็นวันพืชมงคล วันนี้ ISAN Insight & Outlook ชวนเบิ่งว่า “อาณาจักรฟาร์มวัว” อยู่หม่องใด๋แหน่ของภาคอีสานและมีรายได้รวมหลายปานใด๋?

อันดับที่ 1 บริษัท สิทธิโชค 1962 จำกัด
มีรายได้รวม 31 ล้านบาท
อยู่ที่ นครราชสีมา

อันดับที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภู-พิงค์ 2018
มีรายได้รวม 21 ล้านบาท
อยู่ที่ สุรินทร์

อันดับที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนากร แดรี่ ฟาร์ม
มีรายได้รวม 10 ล้านบาท
อยู่ที่ นครราชสีมา

อันดับที่ 4 บริษัท บ้านไร่ กรีน ออแกนิค จำกัด
มีรายได้รวม 7 ล้านบาท
อยู่ที่ นครราชสีมา

อันดับที่ 5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนบท ฟาร์ม
มีรายได้รวม 6 ล้านบาท
อยู่ที่ นครราชสีมา

อันดับที่ 6 บริษัท ฟาร์มบุญเลี้ยง จำกัด
มีรายได้รวม 3.5 ล้านบาท
อยู่ที่ มุกดาหาร

อันดับที่ 7 บริษัท หนองบัว แดรี่ จำกัด
มีรายได้รวม 3.1 ล้านบาท
อยู่ที่ หนองบัวลำภู

อันดับที่ 8 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัปตันฟาร์มวากิว
มีรายได้รวม 2 ล้านบาท
อยู่ที่ สุรินทร์

หมายเหตุ: เป็นข้อมูลนิติบุคคล เฉพาะประเภทธุรกิจการเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ (รหัสประเภทธุรกิจ 01411)

อ้างอิงจาก:
– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปีงบการเงิน 2564

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ธุรกิจฟาร์มวัว#ฟาร์มวัว #ธุรกิจ #Business #ธุรกิจอีสาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top