พามาเบิ่ง อาณาจักรโรงสีข้าว รายใหญ่แห่งภาคอีสาน

ใกล้ถึงวันพืชมงคลแล้ว มื้อนี้ ISAN Insight & Outlook สิพามาเบิ่งธุรกิจโรงสีข้าวในภาคอีสาน ว่ามีบริษัทใด๋แหน่ อยู่จังหวัดใด๋ และมีรายได้ส่ำใด๋

อันดับที่ 1 เกษตรวิสัย ไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัดร้อยเอ็ด
รายได้รวม 1,730 ล้านบาท

อันดับที่ 2 กล้าทิพย์ จำกัด
จังหวัดหนองบัวลำภู
รายได้รวม 1,307 ล้านบาท

อันดับที่ 3 โรงสีทรัพย์อนันต์ จำกัด
จังหวัดสุรินทร์
รายได้รวม 1,139 ล้านบาท

อันดับที่ 4 ย่งฮวดอินเตอร์ไรซ์ จำกัด
จังหวัดร้อยเอ็ด
รายได้รวม 1,090 ล้านบาท

อันดับที่ 5 อีสเทิร์นไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัดกาฬสินธุ์
รายได้รวม 1,080 ล้านบาท

อันดับที่ 6 โรงสีข้าว ป.ณัฐตพล จำกัด
จังหวัดขอนแก่น
รายได้รวม 1,046 ล้านบาท

อันดับที่ 7 โรงสีแสงทองไรซ์กรุ๊ป จำกัด
จังหวัดอุดรธานี
รายได้รวม 965 ล้านบาท

จังหวัดที่มีโรงสีข้าวมากที่สุดในภาคอีสาน คือ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีจำนวนโรงสีข้าว 27 แห่ง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว อีกทั้งยังมีที่ดินและสภาพอากาศที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกข้าว ทำให้มีการผลิตข้าวอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณผลผลิตที่สูง

ซึ่งข้าวที่ปลูกในร้อยเอ็ดมีคุณภาพที่ดีและแตกต่างจากพื้นที่อื่น โดยเฉพาะข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว ที่มีความนิยมในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร้อยเอ็ดยังมีการลงทุนในโรงสีข้าวอย่างต่อเนื่อง โรงสีข้าวในจังหวัดมีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในกระบวนการผลิต ทำให้ข้าวที่ผลิตมีคุณภาพและมีความสามารถในการส่งออกข้าวในปริมาณมาก อีกทั้งโรงสีข้าวในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีการสร้างรายได้สูงจากการส่งออกข้าว

อ้างอิงจาก:
– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์#โรงสีข้าว #ธุรกิจ #ร้อยเอ็ด

Leave a Comment

Your email address will not be published.