พามาเบิ่ง โรงสีข้าวแต่ละจังหวัดในภาคอีสาน

ในปี 2564 ภาคอีสานมีรายได้รวมจากโรงสีข้าว อยู่ที่ 53,782 ล้านบาท และมีจำนวนโรงสีข้าว 320 แห่ง เรียกได้ว่า “ทั้งรายได้รวมและจำนวนโรงสีเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทยเลยทีเดียว” เนื่องจาก โรงสีข้าวในภาคอีสานมีการผลิตข้าวสีที่เป็นที่นิยม ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความต้องการสูงทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศ ข้าวสีมักถูกนำมาใช้ในอาหารและสินค้าอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ขนม น้ำสี และเครื่องดื่ม ซึ่งทำให้มีการนำข้าวไปแปรรูปในโรงสีข้าวมากขึ้น

อีกทั้งโรงสีข้าวในภาคอีสานมีความสามารถในการผลิตข้าวได้อย่างมีคุณภาพ เช่น การเลือกใช้ข้าวพันธุ์ดี การควบคุมกระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ์ และการตรวจสอบคุณภาพข้าว ซึ่งทำให้โรงสีข้าวเป็นที่นิยมในการทำธุรกิจและรับซื้อข้าว

5 อันดับจังหวัดที่มีรายได้รวมของโรงสีข้าวมากที่สุด

อันดับที่ 1 ร้อยเอ็ด มีรายได้รวม 7,822 ล้านบาท
อันดับที่ 2 สุรินทร์ มีรายได้รวม 7,520 ล้านบาท
อันดับที่ 3 ศรีสะเกษ มีรายได้รวม 6,525 ล้านบาท
อันดับที่ 4 ขอนแก่น มีรายได้รวม 5,474 ล้านบาท
อันดับที่ 5 อุบลราชธานี มีรายได้รวม 5,231 ล้านบาท

จะเห็นได้ว่า ร้อยเอ็ด มีรายได้รวมมากที่สุด เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว อีกทั้งยังมีที่ดินที่อุดมสมบูรณ์และสภาพอากาศที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกข้าว ทำให้การผลิตข้าวมีคุณภาพและปริมาณผลผลิตที่สูง

โดยโรงสีข้าวในร้อยเอ็ดมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในกระบวนการผลิตข้าว โดยมีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของข้าวที่สีให้มีคุณภาพ
อีกทั้งยังมีการส่งออกข้าวที่กว้างขวางที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีความสามารถในการทำธุรกิจส่งออกข้าวในปริมาณมาก

อ้างอิงจาก:
– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์#โรงสีข้าว #ธุรกิจ

Leave a Comment

Your email address will not be published.