มาฮู้จัก  KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น ที่พร้อมเป็นส่วนร่วมสร้างประตูสู่ MICE CITY

มาฮู้จัก 

KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น

ที่พร้อมเป็นส่วนร่วมสร้างประตูสู่ MICE CITY 

 

ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ (KICE) สถาปัตยกรรมทันสมัย ระดับนานาชาติขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดขอนแก่น

อันเป็นศูนย์กลางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ ก่อสร้างด้วยระบบหลังคาแบบ Long-Span ทำให้ตัวอาคารแสดงสินค้าปราศจากเสากลาง 

 

ภายในศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ ประกอบด้วย 

1.Indoor Exhibition Hall จำนวน 3 ฮอลล์ 

2.ห้องประชุม สัมมนา 7 ห้อง 

3.Pre-function Zone 

4.Food Hall 

5.Outdoor Exhibition ปรับเปลี่ยนเป็นลานจอดรถได้ 1,500 คัน

 

ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการจัดงานแสดงสินค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรม แสดงนิทรรศการ เครื่องจักรหนัก งานประชุม สัมมนาขนาดใหญ่ งานแต่งงาน ไปจนถึงคอนเสิร์ต ของนักร้อง ศิลปินระดับนานาชาติ ได้เป็นอย่างดี ประกอบไปด้วย 

 

ด้วยศักยภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) ที่กำลังก้าวไปข้างหน้า ทำให้ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง อีกทั้งขอนแก่น เป็นเมืองแม่เหล็ก (ไมซ์ซิตี้ หรือ MICE City) ลำดับที่ 5 ของไทย เป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าระดับสากล สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนได้อย่างมีมาตรฐาน

 

อ้างอิงจาก: 

เว็บไซต์บริษัท 

https://www.prachachat.net/property/news-13734 

https://www.bangkokbiznews.com/news/773643 

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #ขอนแก่น #KICE #KICEขอนแก่น #ศูนย์ประชุมไคซ์ #MICECity

Leave a Comment

Your email address will not be published.