พามาเบิ่ง ข้อมูลที่น่าสนใจของนิติบุคคล ในภาคอีสาน 

5 อันดับจังหวัดที่มีนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

อันดับที่ 1 นครราชสีมา 599 ราย

อันดับที่ 2 ขอนแก่น 549 ราย

อันดับที่ 3 อุบลราชธานี 335 ราย

อันดับที่ 4 อุดรธานี 308 ราย

อันดับที่ 5 บุรีรัมย์ 186 ราย

 

จะเห็นได้ว่า นครราชสีมา เป็นอันดับที่ 1 ของภาคอีสาน เนื่องจากนครราชสีมาเป็นเมืองหลักและศูนย์กลางของภาคอีสาน ซึ่งมีความสำคัญทางเศรษฐกิจและการค้าของภาคอีสาน 

 

อีกทั้งยังเป็นทำเลทางธุรกิจที่ดี เนื่องจากนครราชสีมามีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เชื่อมต่อธุรกิจระหว่างภาคตะวันตกและภาคตะวันออก เป็นทางผ่านสำคัญระหว่างกรุงเทพฯ กับภาคอื่นๆ ทำให้ธุรกิจในนครราชสีมาสามารถเข้าถึงตลาดและลูกค้าได้ง่ายขึ้น และยังเป็นเมืองที่มีสถานที่ธุรกิจและการค้าที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าใหญ่ ศูนย์การค้า และตลาดส่งสินค้าต่างๆ ทำให้ธุรกิจสามารถทำการซื้อขายและการค้าส่งได้สะดวกและมีความสะดวกสบาย

 

 

5 อันดับจังหวัดที่มีนิติบุคคลที่เลิกกิจการ

อันดับที่ 1 ขอนแก่น 127 ราย

อันดับที่ 2 นครราชสีมา 92 ราย

อันดับที่ 3 อุดรธานี 52 ราย

อันดับที่ 4 นครพนม 50 ราย

อันดับที่ 5 สกลนคร 46 ราย

 

จะเห็นได้ว่า ขอนแก่น เป็นอันดับที่ 1 ของภาคอีสาน เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำอาจส่งผลให้ธุรกิจบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ อีกทั้งสภาพการแข่งขันในตลาดธุรกิจบางกลุ่มในขอนแก่นมีจำนวนที่เพิ่มขึ้น ทำให้บางธุรกิจไม่สามารถทนทานและดำเนินกิจการต่อไปได้ อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์หรือเลิกกิจการเพื่อลดความเสี่ยง

 

 

อ้างอิงจาก:

– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #นิติบุคคลที่เลิกกิจการ #นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ #นิติบุคคลLeave a Comment

Your email address will not be published.