พามาเบิ่ง สถานการณ์ เงินเฟ้อ ภาคอีสาน  เดือน เม.ย. 2566 แตะ 2.63% (YoY)

พามาเบิ่ง

สถานการณ์ เงินเฟ้อ ภาคอีสาน 

เดือน เม.ย. 2566 แตะ 2.63% (YoY)

 

เมื่อพิจารณาเป็นรายสินค้า พบว่า สินค้าสำคัญที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นในทุกภาค ได้แก่ ค่ากระแสไฟฟ้า อาหารเช้า อาหารกลางวัน (ข้าวราดแกง) อาหารเย็น (อาหารตามสั่ง) และกับข้าวสำเร็จรูป ส้าหรับสินค้าสำคัญที่ราคาลดลงในทุกภาค ได้แก่ น้ำมันพืช น้ำมัน เชื้อเพลิง ผักสด อาทิ ผักกาดขาว ผักบุ้ง และมะนาว เป็นต้น 

 

คาดว่าอัตราเงินเฟ้อเดือน พฤษภาคม แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะมีแนวโน้มชะลอตัว และคาดว่าจะอยู่ในกรอบเป้าหมายที่กำหนด แต่ยังมีปัจจัยที่อาจทำให้ เงินเฟ้อขยายตัวมากกว่าที่คาดไว้ อาทิ ราคาก๊าซหุงต้มที่ยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตสำคัญ ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณและราคาสินค้าเกษตร อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่องจากภาคการท่องเที่ยว และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของภาครัฐ ซึ่งจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

 

อ้างอิงจาก :

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #เงินเฟ้อ #เงินเฟ้ออีสาน #ดัชนีราคาผู้บริโภค 

Leave a Comment

Your email address will not be published.