ค่าใช้จ่ายครัวเรือน เดือนเมษายน 2566 หลายปานใด๋ ?

ค่าใช้จ่ายครัวเรือน เดือนเมษายน 2566

หลายปานใด๋ ?

 

อ้างอิงจาก :

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #เงินเฟ้อ #เงินเฟ้ออีสาน #ดัชนีราคาผู้บริโภค #ค่าใช้จ่ายครัวเรือน

Leave a Comment

Your email address will not be published.