สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคอีสาน ในปี 2565 เป็นจั้งใด๋ ?

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคอีสาน ในปี 2565 เป็นจั้งใด๋ ?

 

เนื่องจาก ทุกวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันแรงงานแห่งชาติ” หรือที่เรียกว่า “Labour Day” ถือเป็นวันหยุดประจำปีที่มีผลมาจากการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน เพื่อเฉลิมฉลองผลงานทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ใช้แรงงาน 

 

วันนี้ ISAN Insight & Outlook จึงพามาเบิ่ง สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคอีสาน ในปี 2565 เป็นจั้งใด๋ ?

ปี 2565 มีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานจำนวนทั้งสิ้น 9.6 ล้านคน ประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 9.5 ล้านคน (ลดลง 1.5% จากปี 2564) ผู้ว่างงาน 75,200 คน (ลดลง 27%) และผู้รอฤดูกาล 54,600 คน ส่วนผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 5.3 ล้านคน

 

แนวโน้มเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2566

ตลาดแรงงานที่อยู่ในทิศทางการฟื้นตัวต่อเนื่อง สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนทรงตัวใกล้เคียงเดิม

 

อ้างอิงจาก: 

ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #สถานการณ์ตลาดแรงงาน #อัตราการว่างงาน #ว่างงานอีสาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.