พามาฮู้จัก “อุบลซันฟลาวเวอร์” อาณาจักรผลิตและส่งไฟฟ้า อันดับ 1 ของภาคอีสาน

อุบลซันฟลาวเวอร์ เป็นผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิกรายใหญ่ของโลก และเป็นผู้ผลิตแป้งฟลาวมันสำปะหลังออร์แกนิก Gluten-free รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

โดยโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังคุณภาพดีภายใต้เครื่องหมายการค้า “อุบลซันฟลาวเวอร์” โดยผลิตแป้งมันสำปะหลังได้ 2 เกรด ได้แก่ เกรดอาหาร และเกรดอุตสาหกรรม มีกำลังการผลิตแป้ง 700 ตันต่อวัน

โรงงานผลิตฟลาวมันสำปะหลังคุณภาพดีภายใต้เครื่องหมายการค้า “Tasuko” กำลังการผลิต 100 ตันต่อวัน

อีกทั้งยัง เป็นผู้นำด้านการส่งออกแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิคไปยังตลาดอเมริกา และยุโรปเป็นอันดับ 1

บริษัทฯ ประเดิมทุนครั้งแรกด้วยจำนวนเพียง 1 ล้านบาท ซึ่งในปัจจุบันมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,440 ล้านบาท

ปี 2561 มีรายได้รวม 70 ล้านบาท และมีกำไรรวม -1 ล้านบาท
ปี 2562 มีรายได้รวม 108 ล้านบาท และมีกำไรรวม 36 ล้านบาท
ปี 2563 มีรายได้รวม 190 ล้านบาท และมีกำไรรวม 1 ล้านบาท
ปี 2564 มีรายได้รวม 2,432 ล้านบาท และมีกำไรรวม -15 ล้านบาท

หากพิจารณาจากข้อมูลการเพิ่มทุนจดทะเบียน และรายได้รวม จะพบว่ามีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรายได้จากปี 2563 ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากหลักร้อยล้าน พุ่งไปสูงถึงหลักพันล้าน

อย่างไรก็ตาม ในการทำธุรกิจต่าง ๆ ต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงที่ต้องเจอให้เหมาะสม ซึ่งต้องทําการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน โดยพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับธุรกิจ

อ้างอิงจาก:
เว็บไซต์ของบริษัท
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อุบลซันฟลาวเวอร์ #ธุรกิจผลิตและส่งไฟฟ้า #อุบลราชธานี #UBS

Leave a Comment

Your email address will not be published.