เงินให้สินเชื่อของคนในอีสาน เป็นจังใด๋ ? ในปี 2565 

เงินให้สินเชื่อของคนในอีสาน เป็นจังใด๋ ?

ในปี 2565 

 

อ้างอิงจาก:

ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #เงินสินเชื่อของคนในอีสาน #เงินสินเชื่อ #เงินกู้อีสาน #เงินกู้ 

Leave a Comment

Your email address will not be published.