พาส่องเบิ่ง จังหวัดใด๋แหน่ที่มีมูลค่าการถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดของชาวต่างชาติ ในภาคอีสาน

เปลี่ยนไปส่ำใด๋ในช่วง 3 ปีนี้🏠🛏️⚡️

อ้างอิงจาก:

– กรมที่ดิน

– ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Leave a Comment

Your email address will not be published.