10 จังหวัดแห่งความฮัก จำนวนคู่สมรสกับต่างชาติหลายที่สุด

10 จังหวัดแห่งความฮัก

จำนวนคู่สมรสกับต่างชาติหลายที่สุด

 

อ้างอิงจาก:

สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #สถิติคู่สมรส  #Valentine #คู่สมรส #คู่รัก

Leave a Comment

Your email address will not be published.