ชวนเบิ่ง ศึกกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในภาคอีสาน

จุดเริ่มต้น “น้ำมันศรีพลัง”

“เครือศรีไทยใหม่” เริ่มจากธุรกิจโรงสีข้าวในอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ในปี 2506 และได้ขยายไปสู่ธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ธุรกิจขนส่งสินค้า ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง และธุรกิจส่งออกข้าวสารไปต่างประเทศ

“กลุ่มศรีพลัง” เป็นหนึ่ง ในกลุ่มธุรกิจในเครือศรีไทยใหม่ โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เริ่มจากสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ในปี 2513 จนปัจจุบัน

น้ำมันศรีพลัง ยึดมั่นในเรื่องความซื่อสัตย์กับลูกค้าเสมอมา โดยจะรับน้ำมันจากคลังน้ำมันที่มีคุณภาพเท่านั้น ได้แก่ คาลเท็กซ์ เอสโซ่ เชลล์ ปตท. บางจาก ไทยออยล์ และไออาร์พีซี

นอกจากนี้ ยังใช้รถบรรทุกน้ำมันของบริษัท ฯ เอง เพื่อทำการจัดส่งให้กับลูกค้า ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพและเวลาทุกขั้นตอนได้ โดยเฉพาะการควบคุมการจอดรถในที่ที่กำหนด จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการจอดรถเป็นประจำทุกวันจากระบบจีพีเอส และถ้ามีการจอดรถนอกจุดที่กำหนด โดยไม่มีเหตุผลอันควร โดยเฉพาะการจอดใกล้แหล่งซื้อขายน้ำมันเถื่อน จะถูกลงโทษโดยให้ออกจากงานทันที ในขณะเดียวกันทางศรีพลังก็ให้รายได้และสวัสดิการกับพนักงานขับรถที่เหมาะสม ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับน้ำมันที่มีคุณภาพเต็มร้อย ปริมาณเต็มลิตร อย่างแท้จริง

ในขณะที่จุดเริ่มต้น “จักราชการปิโตรเลียม”

บริษัท จักราชการปิโตรเลียม จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บริษัท พี โอ ออยล์ จำกัด ประกอบธุรกิจจำหน่ายและรับจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว และประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวและโรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ร้านค้าแก๊ส โรงแรม และบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ อเมซอน ร้านค้าเซเว่นอีเลฟเว่น

ที่ผ่านมาคุณพงษ์ศักดิ์นิยามตัวเอง เพื่อ “เป็นผู้นำธุรกิจการขนส่งและการบริการ” บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาพร้อมขยายสาขาสถานีบริการน้ำมัน สถานีบริการก๊าซ โรงบรรจุก๊าซ ร้านค้าก๊าซ รถขนส่งน้ำมัน รถขนส่งก๊าซ และธุรกิจบริหารแฟรนไชส์เรื่อยมา จนถึงปัจจุบันมีสาขามากถึง 27 แห่ง และรถขนส่งจำนวน 100 คัน เพื่อการบริการให้กับลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเพียงพอ และ ไม่หยุดนิ่งที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตามเป้าหมายที่เคยตั้งไว้

อ้างอิงจาก:

https://www.sripalang.com/

https://www.pooilstation.com/%E0…/614c4f6a0ac79700137754b8

https://data.creden.co/company/general/0305543000755

https://data.creden.co/company/general/0415544000073

Leave a Comment

Your email address will not be published.