พาส่องเบิ่ง รายได้รวมของนิติบุคคล ในภาคอีสาน ปีงบการเงิน 2564

ในปี 2564 รายได้รวมของนิติบุคคลในภาคอีสานอยู่ที่ 1,773,863 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.5% จากปี 2563 เนื่องจากมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน รวมทั้งการระดมฉีดวัคซีนให้กับประชาชน และการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการ มีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น

ทั้งนี้ผู้ประกอบการหลายธุรกิจได้ปรับตัวให้เข้ากับการดำเนินชีวิต วิถีใหม่ (New normal) และการทำงานจากที่บ้าน (Work from home) มีธุรกิจบางประเภทที่ได้รับประโยชน์ จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

อ้างอิงจาก:

https://datawarehouse.dbd.go.th/area/overview

Leave a Comment

Your email address will not be published.