สรุป เงื่อนไขค่าเบี้ยประกัน หักลดหย่อนภาษีได้เท่าใด๋

สรุป

เงื่อนไขค่าเบี้ยประกัน

หักลดหย่อนภาษีได้เท่าใด๋

อ้างอิงจาก : 

กรมสรรพากร

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ลดหย่อนภาษี #กรมสรรพากร #ค่าเบี้ยประกัน 

Leave a Comment

Your email address will not be published.