พามาเบิ่ง  แพทย์ แต่ละจังหวัดในภาคอีสาน  รับภาระ มาก – น้อย แค่ไหน ? 

พามาเบิ่ง 

แพทย์ แต่ละจังหวัดในภาคอีสาน 

รับภาระ มาก – น้อย แค่ไหน ? 

 

ตามรายงานทรัพยากรสาธารณสุข ที่มีการรวบรวมข้อมูลจำนวนแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศในปี 2564 พบว่า ไทยมีจำนวนแพทย์ทั้งสิ้น 38,820 ราย  ในปี 2563 มีจำนวนแพทย์ทั้งสิ้น 36,472  รายจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่มีจำนวนแพทย์ที่มากขึ้น และ ในปี 2564 ขณะที่ประชากรไทยมีจำนวน 66 ล้านคน ทำให้ไทยมีสัดส่วนประชากร 1,680  คน ต่อแพทย์ 1 คน 

 

โดยหากดูเฉพาะในภาคอีสาน จะพบว่า 3 จังหวัดที่แพทย์มีภาระต้องแบกรับมากที่สุดนั้น คือ 

บึงกาฬ (ประชากร 6,018 คน ต่อแพทย์ 1 คน) 

หนองบัวลำภู (ประชากร 4,710 คน ต่อแพทย์ 1 คน)

กาฬสินธุ์ (ประชากร 4,081 คน ต่อแพทย์ 1 คน)

ซึ่งเมื่อนำไปเทียบกับจังหวัดที่แพทย์มีภาระต้องแบกรับน้อยที่สุดอย่าง ขอนแก่น (ประชากร 1,157 คน ต่อแพทย์ 1 คน) จะพบว่าห่างกันถึง 5 เท่าตัว

 

อ้างอิงจาก :

รายงานข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ประจำปี 2564 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #จำนวนแพทย์ #แพทย์อีสาน 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.