คนอีสาน มีหนี้ต่อครัวเรือน จากอิหยังบ้าง ?

คนอีสาน มีหนี้ต่อครัวเรือน จากอิหยังบ้าง ?

 

อ้างอิงจาก : 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #คนอีสาน #หนี้ครัวเรือน #หนี้ครัวเรือนอีสาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.