2 ธุรกิจไวน์อีสาน สินค้า GI ที่เป็นเอกลักษณ์

2 ธุรกิจไวน์อีสาน 🍷 สินค้า GI ที่เป็นเอกลักษณ์ 🍇✨

GI หรือ Geographical indication เป็นเครื่องหมายรับรองสินค้า ว่าพิเศษเป็นเอกลักษณ์จากแหล่งผลิตในท้องถิ่น ที่แหล่งผลิตอื่นไม่สามารถเลียนแบบได้ ปัจจุบันสินค้าที่ผ่านมาตรฐาน GI ไทย มีมากกว่า 170 รายการ แบ่งเป็นข้าว ผัก/ผลไม้ อาหาร ผ้า (ไหม/ฝ้าย) และหัตถกรรม/อุตสาหกรรม

อ้างอิงจาก :
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
https://travelintrend.com/marketing/khao-yai-wine.html
http://www.ipthailand.go.th/images/2284/GI61100113.pdf
http://new.research.doae.go.th/…/%E0%B8%AA%E0%B8…

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ธุรกิจอีสาน #สินค้าGI #ไวน์อีสาน #ไวน์เขาใหญ่ #ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ #สินค้าGI

Leave a Comment

Your email address will not be published.