พามาเบิ่ง จำนวนห้องพักแต่ละจังหวัด ในปี 2563

พามาเบิ่ง 

จำนวนห้องพักแต่ละจังหวัด ในปี 2563 

 

แนวโน้มและปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมในระยะถัดไป

แนวโน้มธุรกิจหลังจากนี้ คาดว่า การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมในปี 2565 มีแนวโน้มเริ่มฟื้นตัวได้มากขึ้นแต่ยังต้องพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวไทยเป็นหลัก

 

จำนวนผู้เข้าพักและอัตราการเข้าพักมีแนวโน้มเติบโตดีขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวไทยมีความมั่นใจในการเดินทางมากขึ้น แต่กำลังซื้อที่ลดลงกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้นักท่องเที่ยวไทยเลือกเดินทางไปยังจังหวัดใกล้เคียง หรือจังหวัดเมืองรองเพื่อลดค่าใช้จ่าย 

ด้านนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มเร่งตัวจาก Pent-up demand ของการท่องเที่ยวแต่ยังต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวให้กลับไปเท่าช่วงก่อนโควิด เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มหลัก อย่างจีนยังไม่สามารถกลับมาฟื้นตัวได้ในระยะเวลาอันใกล้

ราคาที่พักโดยเฉลี่ยมีแนวโน้มปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ธุรกิจโรงแรมใช้กลยุทธ์ด้านราคาในการแข่งขัน มีการจัดโปรโมชั่น และกำหนดราคาที่สอดคล้องกับกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

อย่างไรก็ดีปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบ คือ ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น และปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคบริการ อาจทำให้ผู้ประกอบการขนาดกลางลงมาขาดสภาพคล่อง ส่งผลต่อการอยู่รอดของธุรกิจ ด้านนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อบางส่วนเริ่มเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศมากกว่าการท่องเที่ยวในประเทศ

มีภาวะห้องพักล้นตลาด มีการแข่งขันที่สูงขึ้นในธุรกิจโรงแรมจากการลดราคาห้องพักของโรงแรมในระดับ 4-5 ดาว รวมถึงการแข่งขันจากโรงแรมที่เคยปิดบริการชั่วคราวที่เริ่มกลับมาให้บริการมากขึ้น

 

อ้างอิงจาก: สำนักงานสถิติแห่งชาติ

http://www.nso.go.th/sites/2014en/Survey/economics/Tourism%20and%20Sports/2020/fullreport.pdf

https://www.gsbresearch.or.th/wp-content/uploads/2022/01/IN_hotel_inter_12_64_ppt.pdf 

https://www.bangkokbiznews.com/business/1019343 

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #จำนวนห้องพัก #เข้าพักโรงแรม

Leave a Comment

Your email address will not be published.